Liturgický kalendár:
V stredu je spomienka na  Svätého Vincenta de Paul, kňaza.
V piatok je sviatok Svätých Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov.
V sobotu je spomienka Svätého Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi..
Budúca nedeľa je 26. cezročná.

25. cezročná nedeľa 24. 09. 2023  
08,00
09,30
11,00
18,30
Za +Júliu Čajanovú
Za BP pre Samka a Ninku
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +rodičov Mésárošových
Pondelok 25. 09. 2023 08,00
18,00
Za +Máriu Machekovú
Za +Františka, Margitu a Viliama
Utorok 26. 09. 2023 08,00
18,00
Za +Rudolfa
Za +rodičov Holáskových
Streda  27. 09. 2023 08,00
18,00
Za +rodičov a brata
Za BP pre Katarínu, Janu a Jána
Štvrtok 28. 09. 2023 08,00
18,00
Za +Jána, Magdalénu a Peťa
Za +rodičov a sestru
Piatok 29. 09. 2023  
08,00
18,00
K úcte Archanjelov Michala, Gabriela a Rafaela
Za otca Michala M.
Sobota 30. 09. 2023 08,00
18,00
Za +Tatianu Deákovú a + z rodiny
Za pokoj vo svete a v rodinách
26. cezročná nedeľa 01. 10. 2023  
08,00
09,30
11,00
18,30
Za +otca Ladislava
Za +Klaudiu a Václava Valúškových
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +rodičov Holáskových
  • Pozývame vás od pondelka do soboty od 15:00 do 17:00 na stretnutie s Eucharistickým Kristom do našej adoračnej kaplnky.
  • V sobotu vás pozývame na svätú omšu o 18.oo hod. za pokoj vo svete a v našich rodinách. Po svätej omši sa na tento úmysel pomodlíme Korunku Božieho milosrdenstva pred Najsvätejšou sviatosťou.
  • Pozývame a povzbudzujeme zapojiť sa do modlitby putovného ruženca aj tento školský rok na úmysel za naše rodiny, celú farnosť a našich pátrov Tešiteľov. Stačí ak sa rodina zapíše v sakristii na daný týždeň, vyzdvihne si v sakristii putovný ruženec a počas daného týždňa sa s rodinou bude modliť podľa možností ruženec, komu to okolnosti nedovolia stačí aj desiatok. Termíny na zápis sú vždy od nedele do nedele, tak aby si ďalší záujemca mohol vyzdvihnúť ruženec v nedeľu. Zapisovať sa začne od tejto nedele 17.9. Je potrebné zapísať presne deň kedy si dotyčná rodina vyzdvihla putovný ruženec a deň kedy ho vrátila do sakristie. Termíny sú voľné až do júna.
  • Máme posledné tri kusy ikony našej slávnej sochy Panny Márie Tálskej v cene 275 eur zlato-striebornom prevedení. V sakristii kostola si môžete zakúpiť aj triptychy s Matkou Božou, malé oltáriky a sviece. Kúpou týchto devocionálií podporujete rozvoj našej svätyne.
  • Spoločenstvo Ladislava Hanusa otvára ďalší ročník formačno-akademického programu, ktorý sa zameriava na intelektuálny rast vo viere a poznanie kresťanského života v kontexte spoločenstva mladých kresťanov. Program prebieha prostredníctvom diskusných seminárov k originálnym textom veľkých autorov kresťanskej kultúry na rôzne témy spoločenského a kresťanského života. Prihlasovanie je možné do konca septembra.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*