Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka na Róberta Bellarmína, biskupa a učiteľa Cirkvi
Vo štvrtok spomienka na Ondreja Kima Taegona a Pavla Hasanga, mučeníkov
V piatok je sviatok sv. Matúša, apoštola
Budúca nedeľa je 25. cez rok

Úmysly sv. omší:

24. nedeľa cez rok 16.09. 2018 8:00 Za +Emila Tarabu
9:30 Za +rodičov Holáskových
11:00
19:00
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za BP pre rodinu
 
Pondelok
 
17. 09. 2018
 
08:00
 
Za zomrelých
18:00 Za živých i + členov rodiny Vachálkovej a Bordáčovej
Utorok 18. 09. 2018 08:00 Za zdravie a BP pre Jozefa, Milku a Rasťa s manželkou
18:00 Za uzdravenie manž. vzťahov a uzdravenie z choroby
Streda 19. 09. 2018 8:00 Za zdravie a BP pre Jozefa, Milku a Rasťa s manželkou
18:00 Za +Emila Slováka a Antona a Františku Némethových
Štvrtok 20. 09.  2018 08:00 Za plnenie B. vôle v živote synov Mareka a Vladimíra
18:00 Za +rodinu Šrankovú
Piatok 21. 09. 2018 08:00 Za uzdravenie chorého vnúčika
18:00 +Máriu, Imricha a ich  rodičov
Sobota 22. 09. 2018 08:00 Za BP a zdravie pre celú rodinu
18:00 +rodičovValériu a Frant. Kubovcových a bratov Mariána a Františka a rodičov Etelu a Štefana
25. nedeľa cez rok 23.09. 2018 8:00 Za +rodičov Jozefa a Štefániu Sokolových
2. za zdravie a BP pre novomanželov 1. výr. (P.Viliam)
9:30 Za +rodičov Javorských
11:00
18:30
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Poďakovanie za 80 r. Života mamy Jolany Boháčkovej

– Popoludní o 14,00 budú litánie a korunka k Božiemu milosrdenstvu s požehnaním so Sviatosťou oltárnou.
– Vo štvrtok po Sv.omši sa koná Adorácia a modlitby za kňazov. Ak máš v srdci túžbu obetovať sa a modliť za kňazov, príď, Pán Ježiš Ťa čaká.
– Každý štvrtok o 21, 00 – 22,00 hod.  je v kostole adorácia Najsvätejšej Sviatosti – Getsemanská hodinka.
– V sakristii si môžete zakúpiť peknú ikonu Panny Márie z Marianky, kúpou tejto ikony podporíte bazilika pútnické miesto.
Ďakujeme všetkým, čo sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o pokojný priebeh výročnej púte k sviatku Narodenia Panny Márie
– ceterum autem …

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*