Liturgický kalendár
V pondelok je spomienka na sv. Jána Zlatoústeho (Chryzostoma),         
Konštantínopolského arcibiskupa, učiteľa Cirkvi.
V utorok je sviatok Povýšenia sv. Kríža.
V stredu je slávnosť Sedembolestnej Panny Márie – Patrónky Slovenska   
Vo štvrtok je spomienka na sv. Kornela, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov
V piatok je spomienka na sv. Róberta Bellarmína, biskupa a učiteľa Cirkvi     
Budúca nedeľa  je 25. nedeľa cez rok

Úmysly sv. omší:       

24. nedeľa cez rok 12. 09. 2021 8,00

9,30
11,00
18,30

Za BP a ochranu pre Zuzanu s rodinou
Za +Máriu Vendekovú
Za farníkov pútnikov a dobrodincov – Hlavná púť
Za +Máriu Čičilovú – 2. výročié
Pondelok 12. 09. 2021 8,00
18,00
+Albert a Štefánia Besedičoví
Za BP pre pátra Chryzostoma
Utorok 13. 09. 2021 8,00
18,00
Odprosenie za hriechy rodiny Petra
Odprosenie za hriechy rodiny
Streda 14. 09. 2021 8,00
11,00
18,30
Za BP a ochranu pre rodinu Ilenčíkovú
Na úmysel
Za BP a ochranu pre rodinu Manovú
Štvrtok 15. 09. 2021 8,00
18,00
Za Patrika
Za zdravie a BP pre Jozefa
Piatok 16. 09. 2021 8,00
18,00
Za +Anastáziu a Vojtecha Smolkových
Za BP pre Emíliu
Sobota 17. 09. 2021 8,00
18,00
Za +rodičov Košírerových a ostatnú rodinu
Za +Jozefa Doboša
25. nedeľa cez rok 18. 09. 2021 8,00
9,30
11,00
18,30
Za BP a ochranu pre Ivonu a Petra – výročie sobáša
Za BP pre celú rodinu
Za farníkov pútnikov a dobrodincov – Hlavná púť
Za +Jozefa, Emíliu a Františka a BP pre rodinu
  • Adoračná kaplnka je otvorená vždy od pondelka do soboty medzi 15,00 – 18,00 hod. Všetkých srdečne pozývame adorovať Pána Ježiša
  • Adorácia Gethsemani vždy vo štvrtok o 21,00 hod. v bazilike
  • Pozývame chlapcov spoločne s ich oteckami k službe miništrovania v našej bazilike.
  • Na slávnosť Patrónky Slovenska budú sväté omše 8,00 11,00 a 18,30 hod.
  • Ponúkame kalendár na rok 2022 kúpou kalendára podporíte naše pútnické miesto, cena kalendára je 4 eurá.
  • V spolupráci so sestrami Tešiteľkami sme vytvorili Tešiteľskú krížovú cestu, dostupná je v sakristii za 6 EUR.
  • 09. 2021 na sv. omši o 18,00 hod si náš mladý brat Patrik obnoví svoje rehoľné sľuby v našej Kongregácii.
  • V celej našej arcidiecéze, teda aj u nás budú zvoniť zvony pri príchode Svätého Otca na Slovensko, – dnes v nedeľu 12. septembra 2021 o 15:30 dvanásť minút

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*