Liturgický kalendár:
V stredu je spomienka na sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza, Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov.
Vo štvrtok je sviatok Svätého Matúša, apoštola a evanjelistu.
V sobotu je spomienka na Svätého Pia z Pietrelciny, kňaza.
Budúca nedeľa je 25. cezročná.

24. cezročná nedeľa 17. 09. 2023  
08,00
09,30
11,00
18,30
Za dary DS pre Martina
Za +rodičov Janušových
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za BP pre rodinu Ivety
Pondelok 18. 09. 2023 08,00
18,00
Za BP a požehnanie pre Terezku mamu a dcéru

Za +Pavlínu Obložinskú

Utorok 19. 09. 2023 08,00
18,00
Za zdravie a BP pre Mariana
Za +kolegyňu Evku
Streda  20. 09. 2023 08,00
18,00
Za zdravie a BP pre otca a syna Petra
Za +manžela a syna
Štvrtok 21. 09. 2023 08,00
18,00
Za +Máriu
Za BP, zdravie a dar Lásky pre Anislavu a Andreja
Piatok 22. 09. 2023  
08,00
18,30
Za duše v očistci
Za +Máriu, Františka, Zdenku, Františka, Boženu a Karola Markovičových
Sobota 23. 09. 2023 08,00
18,00
Za +rodičov Františka a Magdalénu a svokra Viliama
Za +manžela a rodičov
25. cezročná nedeľa 24. 09. 2023  
08,00
09,30
11,00
18,30
Za +Júliu Čajanovú
Za BP pre Samka a Ninku
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +rodičov Mésárošových
  • Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili a pomohli nám pripraviť farský piknik. Osobitne by sme chceli poďakovať pani Zuzane Bundovej, našim mladým dobrovoľníkom a spoločenstvu Údolie, manželom Čiljakovcom za prípravu guľáša, našim zamestnancom, a všetkým ktorí sa pripojili do nášho spoločného diela.
  • Od zajtra bude opäť otvorená adoračná kaplnka. Pozývame vás od pondelka do soboty od 15:00 do 17:00 na stretnutie s Eucharistickým Kristom.
  • V mene našej farskej charity by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili do našej kampane zbierky školských potrieb. Veľmi si vážime vašu podporu a štedrosť.
  • Pozývame a povzbudzujeme zapojiť sa do modlitby putovného ruženca aj tento školský rok na úmysel za naše rodiny, celú farnosť a našich pátrov Tešiteľov. Stačí ak sa rodina zapíše v sakristii na daný týždeň, vyzdvihne si v sakristii putovný ruženec a počas daného týždňa sa s rodinou bude modliť podľa možností ruženec, komu to okolnosti nedovolia stačí aj desiatok. Termíny na zápis sú vždy od nedele do nedele, tak aby si ďalší záujemca mohol vyzdvihnúť ruženec v nedeľu. Zapisovať sa začne od tejto nedele 17.9. Je potrebné zapísať presne deň kedy si dotyčná rodina vyzdvihla putovný ruženec a deň kedy ho vrátila do sakristie. Termíny sú voľné až do júna.
  • Život každého človeka je veľkým darom. Chceme preto budovať kultúru života, ktorá si bude vážiť ľudský život od počatia po prirodzenú smrť. Pozývame Vás na pochod Bratislava za život. Stretnú sa na ňom ľudia dobrej vôle, ktorí sa chcú postaviť za najzákladnejšie právo na život – pre všetkých. Tešíme sa na Vás 24. septembra o 15.00 na Hlavnom námestí v Bratislave.“

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*