Liturgický kalendár:

V pondelok je spomienka sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánského, biskupov a učiteľov Cirkvi
V piatok je slávnosť Zjavenia Pána, je to prikázaný sviatok.
V nedeľu je slávnosť Krstu Krista Pána, koniec vianočného obdobia

Úmysly sv. omší:      

Slávnosť Panny Márie Bohorodičky 01. 01. 2023 08,00
09,30
11,00
18,30
Sv. omša nebude
Za +Magdalénu
Za uzdravenie Márie
Za +rodičov Emila a Ľudmilu a brata Miloša
Pondelok 02. 01. 2023 08,00
18,00
Za duše v očistci
Za +Martina, Máriu, Róberta, Annu, syna Konštantína a Martina Čulenových, Júliu Masarovičovú a Oľgu Melichárovú
Utorok 03. 01. 2023 08,00   
18,00
Za BP a ochranu pre rodinu Kráľovičovú
Za +kňaza Ľudovíta
Streda 04. 01. 2023 08,00
18,00
Za zdravie duše a tela pre Alexeja s rodinou
Za +rodičov
Štvrtok 05. 01. 2023 08,00
18,00
Za rodinu
Za kňazské a rehoľné povolania
Piatok
Zjavenie Pána
06. 01. 2023 08,00
11.00
18,30
Za +rodinu Novákovú
Za blahorečenie P. Jozefa Litomiského
V duchu vynáhrady Božskému srdcu
Sobota 07. 01. 2023 08,00
14.00
18,00
Za šťastný pôrod pre dcéru Dianu
V duchu vynáhrady NSPM za hriechy bratov Tešiteľov
Za +Vendelína, Jozefínu a Juraja
Krst Krista Pána 08. 01. 2023 08,00
09,30
11,00
18,30
Za BP, požehnanie a milosti potrebné pre spásu pre manžela
Za +rodičov Zajíčkových, Rozáliu Zajíčkovú a rodičia Jánošoví
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za BP a zdravie pre \katarínu Bednárikovú
  • januára na slávnosť Panny Márie Bohorodičky sväté omše budú v našej bazilike o: 9.30, 11.oo, 18.30 hod. Svätá omša o 8.00 hod. nebude.
  • Spovedáme od 2. januára, denne pred svätými omšami.
  • Od nového roka platí v našej bazilike nový poriadok týkajúci sa sviatosti krstu. Krstiť budeme v 2. a 4. nedeľu v mesiaci po svätej omši o 11.oo hod. Všetky formality s tým súvisiace vybavíte s otcom Marekom, zodpovedným v našej farnosti za sviatostný život.
  • Na prvú sobotu mesiaca 7. januára pozývame všetkých na Fatimskú sobotu, začneme o 14.00 hod. a po nej budeme pokračovať slávením svätej omše.
  • Farnosť Marianka s bratmi tešiteľmi z Gethsemán vás srdečne pozýva na farsky ples 28.1.2023 od 19tej hodiny do Pútnického domu v Marianke. V cene vstupného 35 eur je: večera, fľaška vínka na pár, káva, minerálka a voda, polnočná kapustnica a zábava s priateľmi až do rána. Domáce slané a sladké dobroty sú vítané. Lístky si môžete rezervovať po každej sv. omši v sakristii kostola (mame ešte 30 miest). Kto by chcel sponzorsky podporiť tombolu nejakým darom, vlastným výrobkom alebo službou, hláste sa prosím u Lenky na t. č. 0915 376 283.
  • Adoračná kaplnka bude počas Vianoc zatvorená.Znovu sa otvorí 9. januára.V tomto čase vás pozývame na adoráciu do nášho kostola.
  • Na slávnosť zjavenia Pána požehnáme vodu, kriedu a tymian, ktorú so môžete vziať so sebou.

Michał Krysztofowicz, CCG, správca farnosti

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*