Liturgický kalendár:
V stredu je spomienka na sv.Marka Križína, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov,
Vo štvrtok je sviatok Narodenia Panny Márie – titul baziliky, odpustkový deň
Budúca nedeľa je u nás slávnosťou Narodenia Panny Márie – Výročná púť
Úmysly sv. omší:

23. nedeľa cez rok 04. 09. 2022 08,00
09,30
11,00
18,30
Za  BP a ochranu Panny Márie pre celú rodinu
Za BP pre Andrejku pri príležitosti životného jubilea
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za BP a potrebné milosti pre Lukáša – výročie krstu
Pondelok 05. 09. 2022 08,00
18,00
Za +Jozefa kalného, Ladislava Domiana, príbuzných a predkov
Za +Ľudovíta a Ľudmilu Juricových a ich rodičov
Utorok 06. 09. 2022 08,00   
18,00
Za zdravie a BP
Za zdravie a BP pre Janka, Katku, Andreja, Martina Gallusových a rodičov
Streda 07. 09. 2022 08,00
18,00
Za +rodičov Annu a Františka, rodinu Jakubovú a Karolínu
Za +starých rodičov Ruženu a Jána a za BP pre celú rodinu
Štvrtok 08. 09. 2022 08,00
18,00
Za odprosenie
Za +Karola Zavarského
Piatok 09. 09. 2022 08,00
18,00
Na úmysel
Sv. omša pre mládež – začiatok výročnej púte
Sobota 10. 09. 2022 08,00
18,00
Poďakovanie za 6 rokov manželstva a prosba o ďalšiu BP
Za + rodinu Osuskú
Slávnosť Narodenia Panny Márie 11. 09. 2022 08,00
09,30
11,00
18,30
Za BP a ochranu PM pre dcéru Zuzku
Nebude
Pontifikálna sv. omša – Mons. Stanislav Zvolenský
Za zdravie a BP pre Janka, Katku, Andreja, Martina Gallusových a rodičov
 • Od nedele 4. septembra sa vraciame k pravidelnému programu sv. omší v našej bazilike. Sväte omše budú o: 8.00, 9.30, 11.00 a 18.30.
 • V nedeľu 04. 09. 2022 o 9.30 páter Faustín pozýva deti a školskú mládež  na sv. omšu, počas ktorej budú požehnané školské tašky a školské predmety.
 •  Adoračná kaplnka sa vráti do rytmu svojej modlitby až po septembrových odpustových slávnostiach v našej bazilike. Cez púť 10. a 11. 09. 2022 adorácia v kaplnke nebude.
 • V zadnej časti kostola, ako aj na  výveske je už položený program výročnej púte, na ktorú vás srdečne pozývame.
 • Vo štvrtok po večernej sv. omši pozývame na faru miništrantov, veľkých aj malých, aby sme spoločne pripravili liturgiu na slávnosti, ktoré nás čakajú cez víkend.
 • Na budúcu nedeľu po sv. omši o 11.00 Vás pozývame na malé občerstvenie, ktoré sa bude konať pred kostolom. Dobrovoľným príspevkom pomáhate nakupovať potraviny pre núdznych v našej farnosti.
 • V nedeľu 4. 9. sa vo Vatikáne koná blahorečenie usmievavého pápeža Jána Pavla I.
 • Ďakujeme všetkým, mužom aj ženám, ktorí v piatok upratovali náš kostol. Zároveň prosíme o nových dobrovoľníkov, chceli by sme aby skupín, ktoré upratujú kostol bolo viac. Ďakujeme za vašu ochotu.
 • V ponuke je tešiteľský kalendár na rok 2023 zakúpiť si ho môžete v sakristii
 • Opäť sa v tomto školskom roku budú konať modlitbové stretnutia spôsobom Lectio divina v Katedrále sv. Martina v Bratislave každú prvú stredu v mesiaci o 20.00 hod., ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Najbližšie stretnutie, ktoré sa bude konať v stredu 7. septembra, má názov – Stretnúť sa okolo Božieho slova – „všetok ľud sa zišiel ako jeden muž“ (Neh 8,1)
 • Katolícke biblické dielo v spolupráci s Rímskokatolíckou bohosloveckou fakultou UK a Bratislavskou arcidiecézou usporiada v sobotu 24. septembra v Aule fakulty na Kapitulskej ul. 24 v Bratislave od 8.30 h kurz lektorov vhodný pre nových i slúžiacich lektorov vo farnostiach. Prihlasovať sa môžete na adrese: kurzlektorov@iskra.sk.

P. Michał M. Krysztofowicz CCG, správca farnosti

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*