Liturgický kalendár:
V utorok je spomienka Najsvätejšieho mena Panny Márie
V stredu je spomienka na Svätého Jána Zlatoústeho, biskupa, učiteľa Cirkvi.
V štvrtok je sviatok Povýšenia Svätého kríža,
V piatok je slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska,
V sobotu je spomienka na Svätých Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov.
Budúca nedeľa je 24. Cez rok

Slávnosť narodenia PM 10. 09. 2023 08,00
09,30
11,00
18,30
Za PB s ochranu PM pre dcéru Zuzku s rodinou
Sv. omša nie je
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov Mons. Jozef Haľko
Za +Jozefa
Pondelok 11. 09. 2023 08,00
18,00
Za +Jána
Za dary DS pre Martina
Utorok 12. 09. 2023 08,00
18,00
Za +Máriu a Máriu
Za +mamu Máriu
Streda  13. 09. 2023 08,00
18,00
Za +Karola, Jána, švagra Jána a Maximiliána
Za brata Chryzostoma M.
Štvrtok 14. 09. 2023 08,00
18,00
Za +Júliu a Pavla
Za +Jozefa Lančariča a rodinu Drobnicovú
Piatok 15. 09. 2023 08,00
11,00
18,30
Za +mamu Emíliu Orosziovú
Za potrebné milosti pre br. Tešiteľov na ceste povolania
Za +Filipa Hložeka
Sobota 16. 09. 2023 08,00
18,00
Za +Elenu Polákovú
Poďakovanie za milosti v rodine  Andrejky a Miroslava
Slávnosť narodenia PM 17. 09. 2023 08,00
09,30
11,0018,30
Za dary DS pre MartinaZa +rodičov Janušových
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za BP pre rodinu Ivety
  • Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli pripraviť a prežiť tohtoročný odpust v Marianke čo najlepšie. Chcem sa poďakovať predovšetkým otcovi biskupovi Jozefovi, že prijal pozvanie, povzbudil nás slovom Božím a obrátil náš zrak k Božej Matke. Ďakujem za trpezlivosť a pomoc všetkým bratom utešiteľom. Pani Silvii a Gabike za prípravu kvetov a dekorácií, miništrantom a dobrovoľníkom, ktorí intenzívne pracovali počas púte v našej farskej Charite. Vďaka patrí aj pánovi Robertovi Dinušovi a celému zboru Augustini za hudobný sprievod  dnešnej liturgie. Tešíme sa z prítomnosti našich sestier tešiteliek, ako aj vás, ktorí ste svojou prítomnosťou a modlitbami prišli osláviť narodeniny našej Nebeskej Matky.
  • Vo štvrtok po večernej Eucharistii vás už tradične pozývame na modlitbu pred Najsvätejšou sviatosťou, ktorá potrvá do 22. hodiny. O 21:00 vás pozývame na Getsemanskú hodinu
  • V piatok vás pozývame do našej baziliky, aby sme spoločne oslávili našu Sedembolestnú patrónku. Sväté omše v našom kostole budú o 8:00, 11:00 a 18.30 hod.
  • Milí naši! Ako sme avizovali, v sobotu 16. 9. by sme s vami radi strávili spoločný čas v našej exercičnej záhrade. Začneme sv. omšou medzi platanmi o 13.00. Po sv. omši sa nám predstavia naše hudobné talenty, zabavíme sa spolu pri hrách, na svoje si prídu deti, dospeli aj tí najdospelejší. O 17tej sa deťom predstaví v sále veselé divadielko Jašter Jeseter na ktoré si môžete kúpiť lístky cez Ticketportal. Zábava bude pokračovať aj ďalej spevom a tancom. Vítaný je každý človek dobrej vôle, každý ročník si u nás určite príde na svoje. Príď, aj keď nikoho nepoznáš, je to  skvelá možnosť stretnúť sa, porozprávať, zapojiť sa do života farnosti a radostne odštartovať nový školský rok. A aby nielen duch, ale aj telo bolo spokojné, budeme radi keď prinesiete sladké alebo slané dobroty z vašej kuchyne..

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*