Liturgický kalendár
V piatok je spomienka na sv. Gregora Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi.
Budúca nedeľa  je Slávnosť Narodenia Panny Márie – výročná púť
Úmysly sv. omší:       

22. Nedeľa cez rok 29. 08. 2021 8,00
9,30
11,00
19,00
 
Za +Richarda a Bernardínu Marošových
Omše v čase prázdnin nie sú
Za farníkov pútnikov a dobrodincov
Za +Kazimierza Korpowska
Pondelok 30. 08. 2021 8,00
18,00
Za +rodičov a sestry
Za BP a zdravie pre Jána
Utorok 31. 08. 2021 8,00
18,00
Za +rodičov Vasekových a Burijových a deti Emila a Rudolfa
Za zdravie a BP pre Petra Baďuru
Streda 01. 09. 2021 8,00
18,00
Za +Jána, Annu, Michala, Máriu, Štefana a Juraja
Za  +Margitu a Ondreja Eršekových
Štvrtok 02. 09. 2021 8,00
18,00
Za +Františka, Helenu, Máriu
Za +Anastáziu, Milana, Stanislava Osuských
Piatok 03. 09. 2021 8,00
18,00
Za zdravie a BP pre Jozefa
Sv. omša a 19, 00 mládežnícky program – začiatok púte
Sobota 04. 09. 2021 8,00
10,00  
15,00
18,00
Za +Alojza, Jaroslava a rodičov z oboch strán
Sv. liturgia sv. Jána Zlatoústeho
Sv. Omša na nádvorí baziliky
Za +Zdenku
Výročná púť 05. 09. 2021 8,00
9,30
11,00
18,30
 
Za +Františka, Angelu Liďákových
nebude
Za farníkov pútnikov a dobrodincov – Hlavná púť
Za BP a dary BSJ pre Michala v deň narodenín
 • Adoračná kaplnka je otvorená vždy od pondelka do soboty medzi 15,00 – 18,00 hod. Prosíme ešte aby ste venovali hodinu svojho času a prišli sa zapísať na konkrétnu hodinu adorácie
 • Adorácia Gethsemani vždy vo štvrtok o 21,00 hod. v bazilike
 • Pozývame chlapcov spoločne s ich oteckami k službe miništrovania v našej bazilike.
 • Ďakujeme všetkým čo v piatok upratali baziliku.
 • Ponúkame kalendár na rok 2022 kúpou kalendára podporíte naše pútnické miesto, cena kalendára je 4 eurá.
 • V spolupráci so sestrami Tešiteľkami sme vytvorili Tešiteľskú krížovú cestu, dostupná je v sakristii za 6 EUR.
 • Na návštevu sv. otca sa môžete zaregistrovať na stránke navstevapapeza.sk .
 • Tohtoročná výročná púť bude v termíne od 3. 9. – 5. 9. 2021 podrobný program je na výveske a na plagátoch, srdečne Vás pozývame všetkých.
 • Na prvý štvrtok v mesiaci sa modlíme za nové povolania.
 • Pred prvým piatkom pravidelne spovedáme pred sv. omšami.
 • Na začiatku školského roka 2. septembra počas večernej sv. omše o 18.00 hod, požehná P. Faustín školské tašky a pomôcky deťom. Všetky školopovinné deti pozývame!
 • Vzadu je nové, septembrové číslo časopisu Rebrík pre deti.

Program výročnej púte 3.9. – 5.9. 2021

Piatok 03. 09. 2021
18:00 Svätá omša pre mládež v bazilike
19:00 Chválova Adorácia
Sobota 04. 09. 2021
8:00 Svätá omša v bazilike
10:00 Gréckokatolícka svätá liturgia v bazilike
12:00 Modlitba posvätného ruženca a prednáška na Mariánsku tému v bazilike
15:00 Sv. Omša na nádvorí baziliky
17:00 Vešpery v bazilike (sprevádza Chorus Augustini, mužský zbor baziliky)
18:00 Krížová cesta na Kalvárii
20:00 Svätá omša – farnosť Záhorská Bystrica
21:30 Svätá omša – farnosť Stupava
Nedeľa 05. 09. 2021
8:00 Svätá omša v bazilike
11:00 Svätá omša na nádvorí baziliky
14:00 Ruženec, loretánske litánie, korunka k BM požehnanie pútnikov a devocionálií
18:30 Svätá omša v bazilike

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*