Liturgický kalendár:

V utorok je spomienka na sv. Matku Terezu z Kalkaty, pannu a rehoľníčku.

Vo štvrtok je spomienka na Sv. košických mučeníkov

V piatok je sviatok narodenia Panny Márie začína sa výročná púť

Budúca nedeľa je u nás Slávnosť Narodenia Panny Márie

22.cezročná nedeľa 03. 09. 2023 08,00
09,30
11,0018,30
Ku cti DS
Poďakovanie za dar života od Michala a Miriam
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +Klaudiu a Václava Valúškových
Pondelok 04. 09. 2023 08,00
18,00
Za +Alojza, Jaroslava, Petra a za +rodičov z oboch strán
Za dary DS pre Martina
Utorok 05. 09. 2023 08,00
18,00
Za BP a zdravie pre Jozefa
Za +Annu a Jána
Streda  06. 09. 2023 08,00
18,00
 
Za blahorečenie otca zakladateľa Jozefa Litomiského
Za BP a požehnanie pre Daniela, Janu a ich rodinu
Štvrtok 07. 09. 2023 08,00
18,00
Ku cti DS
Za kňazské a rehoľné povolania
Piatok 08. 09. 2023 08,00
18,00
Za zdravie, BP aochranu PM pre Mirku, Mariku a Miriamku
Sv. omša pre mladých – začiatok výročnej púte
Sobota 09. 09. 2023 08,00
–,–
Pozri program výročnej púte
Slávnosť narodenia PM 03. 09. 2023 08,00
09,30
11,0018,320
Za PB s ochranu PM pre dcéru Zuzku s rodinou
Sv. omša nie je
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov Mons. Jozef Haľko
Za +Jozefa
  • Od dnešnej nedele 03. septembra 2023 prechádzame na režim školský rok. V nedele a sviatky budú sv. omše nasledovne: 08,oo hod. 09.30 hod. (pre deti s rodinami) 11,oo hod. a 18,30 hod.
  • V pondelok 4. septembra pozývame deti a mládež na svätú omšu o 18.oo hod. Pri príležitosti začiatku školského roka požehnáme školské tašky a školské potreby.
  • Vo štvrtok sa budeme modliť za nové duchovné povolania.
  • Na budúci týždeň Vás pozývame na tradičnú púť v Marianke. Podrobný program je dostupný na webovej stránke našej baziliky, Facebooku a na výveskách pri kostole. Slávnostnej sv. omše v nedeľu bude predsedať bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko.
  • Naša farská charita Marianka pripravuje malé občerstvenie pre pútnikov a ostatných návštevníkov údolia v Marianke počas púte dňa 10. septembra. Všetci ste srdečne pozvaní.
  • Pri východe z kostola sú stolové kalendáre na nový rok v cene 7 eur.
  • 16 septembra naša farnosť sa postará o program pre celú vašu rodinu. Bude priestor na zábavu, rozhovory, lepšie spoznanie sa, radosť zo spoločného času v našom krásnom svätom údolí, tak buďte pri tom. Viac informácií poskytneme onedlho.
  • Your email address will not be published. Required fields are marked *

    *