Liturgický kalendár:<
V pondelok je spomienka na Mučenícku smrť sv. Jána Krstiteľa.
V sobotu je spomienka na sv. Gregora Veľkého, pápeža.
Budúca nedeľa je 23. cezročná.
Úmysly sv. omší:

22. nedeľa cez rok 28. 08. 2022 08,00
09,30
11,00
19,00
Za  BP a ochranu Panny Márie pre celú rodinu
Sv. omša nie je
Za zdravie a BP pre Janka, Katku, Andreja a Martina Gallusových a. rodičov
Za BP a potrebné milosti pre Lukáša – výročie krstu
Pondelok 29. 08. 2022 08,00
18,00
Za +Štefana, Mirka, a Martu Kašičkových a Karolína Jakubová
Za rodinu Turčanovú a Slovákovú
Utorok 30. 08. 2022 08,00   
18,00
Za zdravie a BP
Za pokoj vo svete a v rodinách
Streda 31. 08. 2022 08,00
18,00
Za BP a potrebné milosti pre Adama
Za BP a zdravie, dary DS pre dedka Petra Baďuru
Štvrtok 01. 09. 2022 08,00
18,00
Za +brata, švagrinú a dcéru Jarmilu
Za zdravie duševné aj telesné pre Paľka
Piatok 02. 09. 2022 08,00
18,00
Za zdravie a BP pre Michala, ktorý má narodeniny
Za dary DS pre Martina
Sobota 03. 09. 2022 08,00
18,00
Poďakovanie za 6 rokov manželstva a prosba o ďalšiu BP
Za + rodinu Osuskú
23. nedeľa cez rok 04. 09. 2022 08,00
09,30
11,00
19,00
Za  BP a ochranu Panny Márie pre celú rodinu
Za BP pre Andrejku pri príležitosti životného jubilea‘
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za BP a potrebné milosti pre Lukáša – výročie krstu
  • Od budúcej nedele – teda od 4. septembra – sa vraciame k pravidelnému programu sv. omší v našej bazilike. Sväte omše budú o: 8.00, 9.30, 11.00 a 18.30.
  • Na budúcu nedeľu 04. 09. 2022 o 9.30 páter Faustín pozýva deti a školskú mládež  na sv. omšu, počas ktorej budú požehnané školské tašky a školské predmety.
  • Adoračná kaplnka sa vráti do rytmu svojej modlitby až po septembrových odpustových slávnostiach v našej bazilike. Dovtedy bude adorácia pokračovať ako zvyčajne, teda v sobotu a nedeľu.
  • V utorok – 30. augusta – vás pozývame na svätú omšu za pokoj vo svete a v našich rodinách. Po svätej omši sa na tento úmysel pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou.
  • Na prvý piatok v mesiaci sa chceme vrátiť k tradícii podávania svätého prijímania pod spôsobom chleba a vína – ako to bolo pred pandémiou. Je samozrejmé, že takto budeme prijímanie podávať len do úst.
  • V zadnej časti kostola, ako aj na  výveske je už položený program výročnej púte, na ktorú vás srdečne pozývame. Ďalšie podrobnosti zverejníme na budúcu nedeľu.
  • Tento týždeň máme prvý štvrtok – osobitne sa modlíme za nové duchovné povolania. Prvý piatok – spovedáme celý týždeň pred sv. omšami. V piatok pozývame na pobožnosť po omši. Prvú sobotu – Fatimská pobožnosť nebude, kvôli výročnej púti.
  • Ďakujeme všetkým, mužom aj ženám, ktorí v piatok upratovali náš kostol. Zároveň prosíme o nových dobrovoľníkov, chceli by sme aby skupín, ktoré upratujú kostol bolo viac. Vďaka za vašu ochotu, že podáte pomocnú ruku pri starostlivosti o Boží dom, čo slúži nám všetkým.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*