Liturgický kalendár:

V pondelok je spomienka na Pannu Máriu Kráľovnú.
V stredu je sviatok sv. Bartolomeja, apoštola
V sobotu je spomienka na sv. Moniku, mamu sv. Augustína.
Budúca nedeľa je 21. cezročná.

Úmysly sv. omší:

21. nedeľa cez rok 21. 08. 2022 08,00
09,30
11,00
19,00
Za zdravie a BP pre Michala, Silviu, Alžbetku, Magdalénku a Michaelku
Sv. omša nie je
Za +Petra Dudáka
Za +rodinu Mondekovú
Pondelok 22. 08. 2022 08,00
18,00
za zdravie a BPZa BP a potrebné milosti pre Petra a Petru,
Za +súrodencov a Ištvánku
Utorok 23. 08. 2022 08,00   
18,00
Za rodičov Annu a Františka a starcýh rodičov Jakubových
Za +rodičov, sestru a Švagra
Streda 24. 08. 2022 08,00
18,00
Za +Svätopluka, Gizelu a oba rody
Za BP a potrebné milosti pre Dorotku
Štvrtok 25. 08. 2022 08,00
18,00
Za +rodinu Zemanovú, Zuzákovú, Janíčkovú a Drobovú
Za +Ľudovíta a Annu
Piatok 26. 08. 2022 08,00
18,00
Za zdravie a BP
Za +Jána Vulgana a rodičov z oboch strán
Sobota 27. 08. 2022 08,00
18,00
Za +Fera Sekuciu, Gabrielu Brezovú, Vlada Lukáča a Antona Kratochvíla
Za + rodinu Hubinských
22. nedeľa cez rok 28. 08. 2022 08,00
09,30
11,00
19,00
Za  BP a ochranu Panny Márie pre celú rodinu
Sv. omša nie je
Za zdravie a BP pre Janka, Katku, Andreja a Martina Gallusových a. rodičov
Za BP a potrebné milosti pre Lukáša – výročie krstu
  • Pozývame vás, na modlitbu pred sviatosťou oltárnou každú sobotu od 9.00 – 18.00 hod. a v nedeľu od 12.00 – 19.00 hod. Pripomíname, že kaplnka je zabezpečená kamerovým systémom.
  • Ďakujeme všetkým, mužom aj ženám, ktorí v piatok upratovali náš kostol.
  • Pre mladých, ktorí chcú prehĺbiť svoju osobnú formáciu a slúžiť vo farnosti alebo v spoločenstvách, sa otvára 13. ročník Bratislavskej animátorskej školy.  Viac informácií o BAŠke a spôsob prihlásenia nájdete na stránkesk .
  • Pozývame Vás na slávnostnú svätú omšu, ktorá sa uskutoční dňa 24. augusta 2022 o 18.00 h v Katedrále svätého Martina v Bratislave. Sláveniu bude predsedať J. E. Mons. Nicola Girasoli, nový apoštolský nuncius v Slovenskej republikeRozhodnutie Svätého Otca pápeža Františka, ktorým poveril službou apoštolského nuncia v Slovenskej republike J. E. Mons. Nicolu Girasoliho, dovtedajšieho apoštolského nuncia v Peru, bolo zverejnené 2. júla 2022. Služba apoštolského nuncia je pre Katolícku cirkev veľmi dôležitá, lebo svojou činnosťou udržuje a rozvíja spojenie medzi pápežom a Apoštolským stolcom na jednej strane a jednotlivými diecézami a Konferenciou biskupov na strane druhej.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*