Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka na sv. Augustína, biskupa a učiteľa cirkvi.
V utorok je spomienka na mučenícku smrť sv. Jána Krstiteľa.
Budúca nedeľa je 22. Cezročná.

21.cezročná nedeľa 27. 08. 2023 08,00
09,30
11,00
19,00
Za BP pre rodinu Tvrdú a Kohútovú
cez prázdniny nie je
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +starých rodičov Ľudovíta a Máriu
Pondelok 28. 08. 2023 08,00
18,00
Za +Ľudovíta a Annu
Poďakovanie za dar krstu a prosba o ďalšie milosti pre Katušku
Utorok 29. 08. 2023 08,00
18,00
Za BP a ochranu Panny Márie pre Martinku
Za BP pre Františka a rodinu
Streda  30. 08. 2023 08,00
18,00
Za dary DS pre Martina
Za BP, dary DS a ochranu PM pre Petra k narodeninám
Štvrtok 31. 08. 2023 08,00
18,00
Za BP a potrebné milosti pre Adama
Za pokoj vo svete a v rodinách
Piatok 01. 09. 2023 08,00
18,00
Za +Františka, Helenu a dcéru Máriu
V duchu vynáhrady BSJ
Sobota 02. 09. 2023 08,00
18,00
V duchu vynáhrady NSPM
Za +st. rodičov Osuských a brata Stanislava
22.cezročná nedeľa 03. 09. 2023 08,00
09,30
11,00
19,00
Ku cti DS
Poďakovanie za dar života od Michala a Miriam
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +Klaudiu a Václava Valúškových
  • V tomto týždni je prvý štvrtok v mesiaci, deň modlitieb za povolania. Prvý piatok, spovedáme pred sv. omšami. Pri večernej sv. omši budeme podávať sväté prijímanie pod oboma spôsobmi a prvopiatková pobožnosť. V sobotu nebude Fatimská pobožnosť z kvôli výročnej púti.
  • Upozorňujeme na zmenu poriadku sv. omší! Od nedele 03. septembra 2023 prechádzame na režim školský rok. V nedele a sviatky budú sv. omše nasledovne: 08,00 hod. 09. 30 hod. (pre deti s rodinami) 11,00 hod. a 18,30 hod., prosím všimnite si hlavné menu na stránke bazilikamarianka.sk, kde je to podrobnejšie opísané!!!
  • Začiatkom septembra Vás pozývame na tradičnú púť do Marianky. Potrvá 3 dni: 8. – 9. – 10. septembra. Podrobný program je dostupný na webovej stránke našej baziliky, Facebooku a n a výveskách pri kostole.
  • Naša farská charita Marianka pripravuje malé občerstvenie pre pútnikov a ostatných návštevníkov údolia v Marianke počas púte dňa 10. septembra. Všetci ste srdečne pozvaní.
  • Pri východe z kostola sú stolové kalendáre na nový rok v cene 7 eur.
  • V pondelok 4. septembra pozývame deti a mládež na svätú omšu o 18.oo hod. Kvôli začiatku školského roka požehnáme školské tašky a školské pomôcky.
  • Milí naši veriaci! 16.9.2023 sa nikam na predĺžený víkend nechystajte, farnosť Marianka sa postará o program pre celú vašu rodinu. Bude priestor na zábavu, rozhovory, lepšie spoznanie sa, radosť zo spoločného času v našom krásnom svätom údolí, tak buďte pri tom. Viac informácií poskytneme v blízkej budúcnosti.
  • Bratislavská arcidiecéza Vás srdečne pozýva na slávnostnú svätú omšu pri príležitosti 20. výročia blahorečenia rehoľnej sestry Zdenky Schelingovej a otca biskupa Vasiľa Hopka. Uskutoční sa 14. septembra 2023 o 18.00 v Katedrále svätého Martina v Bratislave. Hlavným celebrantom bude Jeho Eminencia pán kardinál Pietro Parolin, štátny sekretár Svätého Stolca.
  • Pripravili sme pre Vás špeciálne triptychy s našou Tálskou Pannou Máriou a jej obrazom metódou 3D. V predaji sú aj mariánske sviece a malé oltáriky s našou Madonou. Kúpou týchto devocionálií chceme prispieť k rozvoju našej svätyne. Devocionálie si môžete zakúpiť v sakristie po každej svätej omši.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*