1. Liturgický kalendár:

V pondelok je slávnosť Nanebovzatia Panny Márie, prikázaný sviatok.
Vo štvrtok je spomienka na sv. Bernarda s Clairvoix, opáta, učiteľa Cirkvi
Budúca nedeľa je 21. cezročná.
Úmysly sv. omší:

20. nedeľa cez rok 14. 08. 2022 08,00
09,30
11,00
19,00
Za uzdravenie
Sv. omša nie je
Za +rodičov, krstných rodičov a starých rodičov z oboch strán a Ladislava
Za +Pavla a Apolóniu
Pondelok
Slávnosť nanebovzatia
15. 08. 2022 08,00
18,00
Za Máriu a Slávku, majú narodeniny
Za BP a potrebné milosti pre Petra a Petru,
Za +Františka Gregora, rodičov a deti
Utorok 16. 08. 2022 08,00   
18,00
Za zdravie a BP pre Ivetku
Za +Kamila Muškáta
Streda 17. 08. 2022 08,00
18,00
Za zdravie a BP
Za +manžela Milana, rodičov Tomáša a Rozáliu Muškátových, Františka Lachkoviča a Teréziu a Štefana Šulkových
Štvrtok 18. 08. 2022 08,00
18,00
Za +rodičov Annu a Františka, rodinu Valčekovú a Karolínu Jakubovú
Za +Helenu
Piatok 19. 08. 2022 08,00
18,00
Za zdravie a BP
Za +rodinu Mošonovú a Semkovú
Sobota 20. 08. 2022 08,00
18,00
Za +rodičov Annu a Františka a rodinu Baloghovú
Za + Alexandra a Helenu Hoschekových a rodinu Bakošovú
21. nedeľa cez rok 21. 08. 2022 08,00
09,30
11,00
19,00
Za zdravie a BP pre Michala, Silviu, Alžbetku, Magdalénku a Michaelku
Sv. omša nie je
Za +Petra Dudáka
Za +rodinu Mondekovú
  • Pozývame vás, na modlitbu pred sviatosťou oltárnou každú sobotu od 9.00 – 18.00 hod. a v nedeľu od 12.00 – 19.00 hod. Pripomíname, že kaplnka je zabezpečená kamerovým systémom.
  • Ďakujeme všetkým, mužom aj ženám, ktorí v piatok upratovali náš kostol.
  • Dnes v našej bazilike privítame spevácky zbor Dei Gloria z Bytče. Spievať budú na svätej omši o 11.00. Medzi speváčkami bude aj naša sestra Laura z Kongregácie sestier Tešiteliek Božského Srdca Ježišovho. Srdečne pozývame.·      Dnes pri večernej Eucharistii (19.oo) budeme sláviť vigíliu slávnosti Nanebovzatia Panny Márie·      V pondelok vás pozývame na sväté omše na oslavu Nanebovzatia Panny Márie. Sväte omše v našej bazilike budú o 8.00 a 18.00 hod. Pri tej príležitosti požehnáme bylinky a poľné kvety, ktoré prosíme si prineste so sebou.
  • Pre mladých, ktorí chcú prehĺbiť svoju osobnú formáciu a slúžiť vo farnosti alebo v spoločenstvách, sa otvára 13. ročník Bratislavskej animátorskej školy.  Viac informácií o BAŠke a spôsob prihlásenia nájdete na stránkesk .
  • Príďte zažiť cestu utečenca do charitnej záhrady na Kapitulskej 18 v Bratislave počas Svetového humanitárneho dňa 19. augusta od 16.00 h. Čaká na vás i moderovaná diskusia, koncert, detský program, občerstvenie. Prejdite cestou utečenca s charitou

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*