Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka na sv. Pia X., pápeža  
V utorok je spomienka na Preblahoslavenú Pannu Máriu Kráľovnú
Vo štvrtok je sviatok Svätého Bartolomeja, apoštola
Budúca nedeľa je 21. Cezročná.

20.cezročná nedeľa 20. 08. 2023 08,00
09,30
11,00
19,00
Poďakovanie od Zuzany za 70 rokov života a za BP a ochranu
cez prázdniny nie je
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +Annu a Margitu
Pondelok 21. 08. 2023 08,00
18,00
Za zdravie a BP pre Michala, Silviu, Alžbetu a Magdalénu
Za BP a zdravie a dar lásky pre Anislavu a Andreja
Utorok 22. 08. 2023 08,00
18,00
Za BP a milosti pre Kvetoslavu
Za +Kamila Muškáta a st. rodičov Tomáša a Rozáliu
Streda  23. 08. 2023 08,00
18,00
Za +Ruženu a Antona
Za +Soňu, Rudolfa a rodičov z oboch strán
Štvrtok 24. 08. 2023 08,00
18,00
Za +Jána Čajana
Za +Jozefa, Teréziu a Gertrúdu
Piatok 25. 08. 2023 08,00
18,00
Poďakovanie od Anny za 60 rokov života a za Mariána s rodinou
Za +Karola, 1. výročie úmrtia
Sobota 19. 08. 2023 08,00
18,00
Za +rodičov, manžela a sestry
Za +brata Mariána a rodičov
20.cezročná nedeľa 26. 08. 2023 08,00
09,30
11,00
19,00
Za BP pre rodinu Tvrdú a Kohútovú
cez prázdniny nie je
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +starých rodičov Ľudovíta a Máriu
  • Pozývame všetkých, ktorým je blízka charizma našej Kongregácie 25. augusta na slávnostnú svätú omšu o hod 18:00 do kostola v Rači na cintoríne. Oslávime 50. výročie úmrtia p. Jána Polakoviča a 100. výročia jeho rehoľných sľubov. Počas svätej omše požehnáme aj tabuľu venovanú pátrovi Janovi spoluzakladateľovi našej Kongregácie. A hneď po nej Vás pozývame pomodliť sa korunku Božieho milosrdenstva pri hrobe otca Jana.
  • Začiatkom septembra Vás pozývame na tradičnú púť do Marianky. Potrvá 3 dni: od 8. až 10. septembra. Podrobný program je dostupný na webovej stránke našej baziliky, Facebooku a n a výveskách pri kostole. Už dnes Vás pozývame na STRETNUTIE S NAŠOU MATKOU MÁRIOU.
  • Naša Farská charita Marianka pripravuje malé občerstvenie pre pútnikov a ostatných návštevníkov údolia v Marianke počas púte dňa 10. septembra. Všetci ste srdečne pozvaní.
  • Začali sme práce na rekonštrukcii fresiek na Kaplnke Svätej Studne. Sme vďační, že sme sa s vašou pomocou mohli pustiť do tejto práce. Vďaka vašej modlitbe a finančnej pomoci pokračujeme v ďalších etapách rekonštrukcie Studne. Všetkých, ktorým je práca na dokončení diela pri svätej studni blízka, s pokorou prosíme o ďalšiu podporu tohto projektu. Číslo účtu nájdete na našej stránke bazilikamarnaka.sk Za všetkých dobrodincov slávime svätú omšu každú nedeľu o 11. hodine.
  • Pripravili sme pre Vás špeciálne triptychy s našou Tálskou Pannou Máriou a jej obrazom metódou 3D. V predaji sú aj mariánske sviece a malé oltáriky s našou Madonou. Kúpou týchto devocionálií chceme prispieť k rozvoju našej svätyne. Devocionálie si môžete zakúpiť v sakristii po každej svätej omši.
  • FÚ Vajnory a spoločenstvo Tymian pozývajú miništrantov na 4. ročník Miništrantskej bodky za prázdninami. Uskutoční sa 2. septembra v rodisku bl. mučeníka za povolania dona Titusa Zemana. Registrácia začína o 9. 30 pred kostolom vo Vajnoroch.
  • Aj v školskom roku 2023/24 vychádza katolícky časopis Rebrík, ktorý vydáva Vydavateľstvo DON BOSCO. Je to katolícky časopis pre mladších žiakov na Slovensku, ktorý svojím obsahom pomáha deťom v ich duchovnom raste a podporuje ich osobnostný rozvoj. Je možné si ho objednať prostredníctvom internetovej stránky www.rebrik.sk alebo na telefónnom čísle 0910 777 587.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*