Liturgický kalendár:
Vo štvrtok je spomienka na sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka
V piatok je spomienka na sv. Juraja, mučeníka
V sobotu je sviatok sv. Marka, apoštola a evanjelistu
kto sa dnes  tento deň vyspovedá, odpustené sú mu nie len hriechy ale aj ich dôsledky, jeho duša je čistá ako pri krste.
Úmysly sv. omší pri priamych prenosoch bohoslužieb na  FB Bazilika Marianka:

Božie milosrdenstvo 19.  04. 2020 18:00 1.     Ku cti DS a prosba o jeho dary pre Milana Tatianu a deti
2.     Za zdravie a BP pre rodiny Rumpelovú, Pobudovú a Valentínovú
3.     Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
4.     Za BP a dary Ds pre rodinu
Pondelok 20. 04. 2020 18:00 1.     Za +Rudolfa, Albínu a Olivera
2.     Za BP a dary DS pre Lenku
 
Utorok
 
21. 04. 2020
 
18:00
 
1.     Za +Rudolfa, Albínu a Olivera
2.     Za BP a dar živej viery pre Emanuela a Richarda
Streda 22. 04. 2020 18:00 1.     Za +Rudolfa, Albínu a Olivera
2.     Za zdravie a BP pre Annu
Štvrtok 23. 04.  2020 18:00 1.     Za +matku a manželku Martu
2.     Za +rodičov Záreckých, st. rodičov z oboch strán a ostatných z rodiny
Piatok 24. 04. 2020 18:00 1.     Za +Rudolfa, Albínu a Olivera
2.     Za +Máriu Polčíkovú
Sobota 25. 04. 2020 18:00 1.     Za +Rudolfa, Albínu a Olivera
2.     Poďakovanie Anny za dožitých 70 rokov
3. veľkonočná nedeľa 26.  04. 2020 18:00 1.     Za +Júliusa a Magdalénu
2.     Za +rodičov, bratov st. rodičov z oboch strán
3.     Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
4.     Za +Františku a Jozefa Šimkových, rodičov z oboch strán a dcéry Zuzanu a Máriu

Kostol bude otvorený na súkromnú modlitbu od 9,00 hod. Do 17,00 hod.
– Na svätých omšiach sa budeme stretávať cez internet. Od zajtra každý večer o 18, 00 hod vrátane nedele, budeme všetci traja slúžiť spoločne svätú omšu, ktorú budeme streamovať na stránke bazilikamarianka.sk a na facebookovej stránke Bazilika Marianka. Samozrejme objednané úmysly svätých omší odslúžime!
– Sväté spovede len v prípade nutnosti a individuálne.
– Pohreby bez svätej omše
– Ohľadne pohrebov, sv spovedí a zaopatrovaní chorých alebo zomierajúcich sa obráťte na tel číslo: 0948385586
(P. Dr. Chryzostom Marek Vadrna,CCG)
– Pri vchode do kostola je dezinfekčný prostriedok na ruky, prosím, použite ho
– Vysluhovanie sviatosti birmovania sa odkladá na neskorší termín, rovnako aj prvé sväté prijímanie detí.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*