Liturgický kalendár:
Budúca nedeľa je 3. pôstna

Nedeľa
2. pôstna nedeľa
25. 02. 2024  
08,00
09,30
11,00
18,30
Za uzdravenie Mirky
Za BP a dary DS pre Samka
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za pokoj, lásku a zdravie pre Anislavu a Andreja
Pondelok 26. 02. 2024 08,00
18,00
Za BP pre Miriam, Nikoletu a Natáliu
Poďakovanie za dar života a za milosť živej viery
Utorok 27. 02. 2024 08,00
18,00
Za BP, dary DS a potrebné milosti pre Emku
Za +mamu
Streda  28. 02. 2024 08,00
18,00
Za dar viery pre krstné a birmovné deti
Za BP a zdravie pre Lumíra a Máriu
Štvrtok 29. 02. 2024 08,00
18,00
Za BP a milosť Ducha Svätého pre Wolfganga
Za pokoj vo svete a v rodinách
Piatok 01. 03. 2024  
08,00
18,00
Za BP a zdravie pre Lukáša
V duchu vynáhrady BSJ
Sobota 02. 03. 2024 08,00
18,00
Za BP a zdravie pre Janku
Za +Janku
Nedeľa
3. pôstna nedeľa
03. 03. 2024  
08,00
09,30
11,00
18,30
Za +rodičov a súrodencov Petríkových
Za +Máriu a Honóra
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +Salvadora Gonzálesa
  • V tomto týždni je prvý piatok, spovedáme pred sv. omšami. Pri večernej sv. omši budeme podávať sväté prijímanie pod oboma spôsobmi a po omši bude krížová cesta. Prvá sobota, Fatimskú pobožnosť začíname o 14.00 hod.
  • Dnes (v nedeľu) bude jarná zbierka na charitu po všetkých svätých omšiach. Za Vaše milodary Vám ďakujeme.
  • Ak chcete, aj tento rok môžete nás podporiť aj 2% z vašich daní. Na dobrodincov pútnického miesta myslíme špeciálne každú nedeľu, kedy je obetovaná sv. omša o 11.oo hod. Podrobné informácie nájdete na plagátoch vystavených na výveskách. Kongregácia bratov Tešiteľov IČO: 00893595  Sídlo: Nám. 4. apríla 2/18, 900 33 Marianka.
  • Na našu púť do Fatimy sa uvoľnilo šesť miest. Ak by sa chcel niekto pridať ste vítaní. Zároveň pripomíname, že prvú časť ceny púť je potrebné uhradiť do konca marca vo výške.
  • Milí rodičia, aj tento rok máte možnosť prihlásiť svoje deti do pobytového tábora, ktorý tak ako v minulosti je organizovaný cez OZ Hlas nádeje. Tábor sa bude konať na Orave od 4.8.-10.8. 2024. A je určený pre deti od 4 rokov. O program sa postarajú skúsení animátori. Od stredy sa k deťom pripojí P. Faustín. Prihlášku a kontaktné údaje pre viac informácií nájdete v sakristií.Tešíme sa na vaše deti a nové dobrodružstva, ktoré spoločne zažijeme.
  • Po večernej omni vo štvrtok pozývame na modlitbu za mier vo svete a v našich rodinách.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*