Liturgický kalendár:
Budúca nedeľa je 3. Pôstna nedeľa

Úmysly sv. omší:      

2. Pôstna nedeľa 05. 03. 2023 08,00
09,30
11,00
18,30
Za Milana a starých rodičov
Za zdravie a BP pre rodiny Pobudovú a Rumpelovú
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +Pavla
Pondelok 06. 03. 2023 08,00
18,00
Za zdravie Márie
Za blahorečenie o. Jozefa Litomiského
Utorok 07. 03. 2023 08,00   
18,00
Za BP pre Veroniku
Za +Jána a Zuzanu Kristlových a Jaroslav Vachalík a +Máriu
Streda 08. 03. 2023 08,00
18,00
Za BP pre Šimona
Za dary DS pre Sebastiana
Štvrtok 09. 03. 2023 08,00
18,00
Za BP pre Betku
Za +Máriu a Alojza
Piatok 10. 03. 2023 08,00
18,00
Za tých, ktorí najviac potrebujú našu modlitbu
Za +Mamu
Sobota 11. 03. 2023 08,00
18,00
Za tých, ktorí najviac potrebujú našu modlitbu
Za +Annu Obložinskú
3. Pôstna nedeľa 12. 03. 2023 08,00
09,30
11,00
18,30
Za +Františka
Za BP pre Juraja
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +Máriu a Honóra
  • Vo všetky piatky Veľkého pôstu vás pozývame na pobožnosť krížovej cesty, ktorá sa koná po svätej omši.
  • Otec generál Michal je autorom životopisu p. Jána Polakoviča, prvého tešiteľského farára v Marianke a p. Labre Noskoviča, druhého generála našej rehole. Kúpou tejto malej brožúry za cenu 5 eur podporte rozvoj nášho pútnického miesta.
  • Arcidiecézna Jarná zbierka na charitu vyniesla u nás 1639,70 EUR. Všetkým darcom v mene bratislavskej charity ďakujeme.
  • Zo srdca Vám ďakujeme za doterajšiu podporu nášho pútnického miesta  v Marianke. Ak chcete, môžete nás podporiť aj 2% z vašich daní. Veriaci, ktorí by chceli venovať túto časť dane na obnovu pútnického miesta si pri východe z kostola môžu zastaviť sa pred výveskou na ktorej nájdete základne info. Na našich dobrodincov myslíme špeciálne každú nedeľu, kedy je za Vás obetovaná sv. omša o 11.oo hod.
  • Ďakujeme všetkým, čo prišli v piatok upratať baziliku.
  • V deň nedožitých 99. narodenín otca kardinála Jozefa Tomka, v sobotu 11. marca 2023, uvedie RTVS o 20.10 na programe Dvojka v premiére 30 minútový spomienkový dokument s názvom Červený pápež – Papa rosso. Nový dokument ponúkne divákom najdôležitejšie udalosti kardinálovho života, jeho výraznú osobnosť a prácu pre univerzálnu cirkev, jeho poslanie a odkaz Slovensku, Európe i svetu.
  • Pozývame a povzbudzujeme zapojiť sa do modlitby putovného ruženca na úmysel za naše rodiny, celú farnosť, našich Tešiteľov. Stačí ak sa rodina zapíše v sakristii na daný týždeň, vyzdvihne si v sakristii putovný ruženec a počas daného týždňa sa s rodinou bude modliť podľa možností ruženec, komu to okolnosti nedovolia stačí aj modlitba po desiatkoch. Termíny na zápis sú vždy od nedele do nedele, tak aby si ďalší záujemca mohol vyzdvihnúť ruženec v nedeľu. Je potrebné zapísať presne deň kedy si dotyčná rodina vyzdvihla putovný ruženec a deň kedy ho vrátila do sakristie. Termíny sú voľné až do júna.

Michał Krysztofowicz, CCG, správca farnosti

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*