Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka na sv. Antona, opáta.
V piatok je spomienka na sv. Agnesu, panny a mučenice.
Budúca nedeľa je 3. cezročná nedeľa
Úmysly sv. omší:      

2. cezročná nedeľa 16. 01. 2021 08,00
09,30
11,00
18,30
Za +Františka a Agnešu, Stanislava a Helenu
Za zdravie, BP a potrebné milosti pre Alžbetu
Za farníkov pútnikov a dobrodincov
Za +sr. Annu, Antóniu a Teodora
Pondelok 17. 01. 2021 08,00
18,00
Za obrátenie brata Miroslava
Za zdravie pre Jána
Utorok 18. 01. 2021 08,00
18,00
Za zdravie a BP pre Soňu
Za  BP a ochranu pre Priscilu s rodinou
Streda 19. 01. 2021 08,00
18,00
Za BP a ochranu pre birmovnú dcéru Evu a rodinu
Za +Jána
Štvrtok 20. 01. 2021 08,00
18,00
Za +Jána
Za spontánne potratené dieťa a a uzdravenie dcéry z psychických a citových zranení
Piatok 21. 01. 2021 08,00
18,00
Za spontánne potratené dieť a uzdravenie dcéry z psychických a citových zranení
Za spontánne potratené dieťa a a uzdravenie dcéry z psychických a citových zranení
Sobota 22. 01. 2021 08,00
18,00
Za +Karola Buchtu
Za  Za spontánne potratené dieťa a a uzdravenie dcéry z psychických a citových zranení
3. cezročná nedeľa 23. 01. 2021 08,00
09,30
11,00
18,30
Za +Jozefa a Annu
Za +Rozáliu Zajíčkovú a rodinu Jánošovú a Zajíčkovú
Za farníkov pútnikov a dobrodincov
Za +manžela Jozefa a syna Jozefa Radačovských
 • Vo štvrtok pozývame na adoráciu Gethsemani o 21,00 hod.
 • Budúca nedeľa je nedeľou Božieho Slova.
 • Od 18. do 25. januára budeme mať Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
 • Minulú nedeľu pred večernou sv. omšou vykradli zadnú drevenú pokladničku v bazilike, máme to na kamere a odovzdali sme to polícii.
 • Nedeľné popoludňajšie pobožnosti a adorácia v adoračnej kaplnke začne znovu po 1. februári.
 • Od nového roka budeme každý posledný deň v mesiaci slúžiť sv. omšu za pokoj vo svete a v našich rodinách. Prosíme zapojte sa do modlitieb na tento úmysel.
 • Ďakujeme všetkým čo prišli upratovať baziliku.

Nové opatrenia:

 • Medzi nízkorizikové podujatia sa radia bohoslužby bez spevu
  a) nízkorizikové hromadné podujatia s účasťou osôb výhradne v režime OP, a to v kapacite maximálne 100 osôb alebo maximálne 50 % kapacity priestorov hromadného podujatia
  (účastníci majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom, povinné sedenie, bez spevu, OP)
 • Medzi stredne rizikové podujatia sa radia bohoslužby so spevom
  b) stredne rizikové hromadné podujatia s účasťou osôb výhradne v režime OP, a to v kapacite maximálne 100 osôb alebo maximálne 25 % kapacity priestorov hromadného podujatia
  (účastníci majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom, fixné sedenie alebo státie, so spevom, OP)
 • Režim základ
  – individuálna pastorácia
  (na požiadanie vyslúženie svätej spovede, podanie svätého prijmania, duchovný rozhovor. Platí, že pri individuálnej pastorácii sa v priestoroch nesmú tvoriť rady čakajúcich)
 • Sobášne obrady a obrady krstu môžu byť v režime OTP bez kapacitných obmedzení.
  Pohrebné obrady sú v režime základ a nevzťahujú sa na ne kapacitné obmedzenia

2 komentáre, RSS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*