Liturgický kalendár:
V pondelok  je slávnosť Zjavenia Pána, je to prikázaný sviatok
Budúca nedeľa je slávnosť Krstu Pána
Úmysly sv. omší:

2. nedeľa po Narodení 05.  12. 2019 8:00 Za +Jozefa Radačovského – výročná
9:30
11:00
Za +Dominika
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
18:30 Poďakovanie za dar manželstva Vierky a Tomáša
Pondelok 06 01. 2018 08:00
11:00
Za BP pre syna a dcéru
Za BP a dar živej viery pre Štefana
18:30 Za +Annu
Utorok 07. 01. 2018 08:00 Za +rodičov Jozefa a Helenu a celú blízku rodinu
18:00 Ku cti DS
Streda 08. 01. 2019 08:00 Za +Albína, Stanislava a Veroniku
18:00 Za +rodičov Antona a Emíliu
Štvrtok 09. 01.  2019 08:00 Za BP pre Michaelu, Alžbetu, Magdalénu, Silviu, Michala
18:00 Za +Kristínu Rajtákovú a za zdravie pre Manžela
Piatok 10. 01. 2019 08:00 Za +Rudolfa Keblúska, manž. Marcinkových, Kovaríkových a Šulekových
18:00 Za +pána Molnára
Sobota 11. 01. 2019 08:00
18:00
Za +dary DS pre Barborku
Za +Valériu a Jána
Nedeľa Krstu Pána 12.  01. 2019 8:00 Za +Karola Žigu
9:30
11:00
Za milosť zdravia
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
18:30 Za +rodinu Javorskú

 
–  Popoludní o 14,30 budú litánie, korunka k BM a požehnanie so sviatosťou oltárnou
–  Adorácia pol hodinou pred večernou svätou omšou. Vo štvrtok po svätej omši sú modlitb za kňazov a o 21.00 hod pozývame na tešiteľskú adoráciu getsemanská hodina.
– V sakristii je dostupná knižka V zemi zvanej Tál, reprezentatívna publikácia o našom pútnickom mieste, kto chce môže si ju zakúpiť cena je 15 eur. Dostupná znova je ikona mariatálskej Madony, a aj knižka rok s Tešiteľmi, cena 4 EUR.
– Od utorka 7. 01. 2020 budeme chodiť požehnávať príbytky, kto chce aby jeho domácnosť navštívil kňaz a požehnal príbitok, prihláste sa v sakristii.
– V pondelok 6. januára 2020, v deň Slávnosti Zjavenia Pána, bude o 10.30 hod. v Katedrále sv. Martina sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský svätú omšu. Všetci sú srdečne pozvaní.
– V stredu 8. januára 2020 o 20.00 hod. sa bude v Katedrále sv. Martina konať ďalšie modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov Spravodlivosť – „Noe, vzor spravodlivosti“ (Gn 6, 9-21).
– V pondelok 6. januára 2020 sa uskutoční druhý trojkráľový sprievod v Bratislave. Zraz bude na nádvorí Bratislavského hradu o 14.30 hod., odkiaľ možno putovať spolu s kráľmi k jasličkám. Záujemci o aktívnu účasť sa dozvedia viac na stránke
 

– Bezprostredná príprava na prvé sväté prijímanie začne v pondelok 13. 01. 2020 o 19.00 hod na farskom úrade v pastoračnom centre vo dvore. Prosím aby sa v tento deň na stretnutie dosravili aj rodičia.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*