Liturgický kalendár:

V utorok je spomienka na svätého Antona, opáta,
V sobotu je spomienka na svätú Agnesu, pannu a mučenicu
Úmysly sv. omší:      

2. cezročná nedeľa 15. 01. 2023 08,00
09,30
11,00
18,30
Za BP pre rodinu
Za +Martina Barnáša, Jozefa Bozogáňa a Jozefa Novotného
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +Katku Farkašovú
Pondelok 16. 01. 2023 08,00
18,00
Za +starých rodičov z oboch strán
Za +starých rodičov z oboch strán
Utorok 17. 01. 2023 08,00 
18,00
Za +manžela
Za +syna
Streda 18. 01. 2023 08,00
18,00
Za BP a šťastnú hodinu smrti
Za BP pre dcéru Janku
Štvrtok 19. 01. 2023 08,00
18,00
Za BP pre dcéru Máriu
Za zdravie, požehnanie a silu pre Radomíra
Piatok 20. 01. 2023 08,00
18,00
Za +Annu a Ľudovíta
Za +Annu a Ľudovíta
Sobota 21. 01. 2023 08,00
18,00
Za zdravie a BP pre Michaelu
Za BP a požehnanie pre Daniela a Pavla
3. cezročná nedeľa 22. 01. 2023 08,00
09,30
11,00
18,30
Za BP pre brata Petra a Ladislava
Za +P. Stanislava Xavera Číka
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +Ľudovíta Číka
  • Sestra Faustína napísala vo svojom Denníku: Ježiš, ukrytý v hostii, je mi všetkým. Z tabernákula čerpám silu, moc, odvahu, svetlo. Tu vo chvíľach utrpenia čakám upokojenie. (1037). Pozývame všetkých na adoráciu v našej kaplnke od pondelka do soboty medzi 15.00 a 18.00 hod.
  • V dňoch 18. – 25. januára pod heslom: Robte dobro, domáhajte sa práva” (Izaiáš 1,17), prežijeme Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
  • Ďakujeme všetkým, ktorí v piatok prišli upratať náš kostol.
  • Pripomíname všetkým, ktorí idú na púť do Francúzska, aby doplnili chýbajúce údaje: číslo občianskeho preukazu/pasu/adresa bydliska/telefónne číslo.V tejto veci prosím neotáľajte!
  • Výťažok Svätomartinskej zbierky z roku 2022 je spolu 162 652 EUR. Všetkým, ktorí ste prispeli a nasledovali ste tak príklad patróna našej arcidiecézy sv. Martina, patrí úprimná vďaka. Nech všetkých štedrých darcov Pán posilňuje a ochraňuje!
  • Rehoľné sestry z rôznych spoločenstiev srdečne všetkých pozývajú na modlitbu večerných chvál, ktorá bude vo štvrtok 19. januára 2023 v uršulínskom kostole Loretánskej Panny Márie. Program: o 17.30 adorácia, o 18.00 večerné chvály (vešpery).

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*