Liturgický kalendár:
V stredu je spomienka na sv. Antona, opáta
nedeľa je 3. cezročná

Nedeľa
2. Cezročná nedeľa
14. 01. 2024  
08,00
09,30
11,00
18,30
Za +Jozefa kocmála
Za BP pre Annu a jej rodinu
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +rodičov Máriu a Vladimíra Machekových
Pondelok 15. 01. 2024 08,00
18,00
Za duše v očistci
Za +starých rodičov Vladimíra a Melániu Šiškových
Utorok 16. 01. 2024 08,00
18,00
Za BP pre rodinu
Za zdravie a BP pre brata Andreja s rodinou
Streda  17. 01. 2024 08,00
18,00
Za zdravie a BP pre Nikoletu, Miriam a Natáliu
Za uzdravenie a dar viery pre Viktóriu
Štvrtok 18. 01. 2024 08,00
18,00
Za BP a uzdravenie pre Adélu
Za zdravie, BP a živú vieru pre mamu Martu
Piatok 19. 01. 2024  
08,00
18,00
Za zdravie a dary DS pre Jozefa
Za +Titusa a Valériu
Sobota 20. 01. 2024 08,00
18,00
Za +Alenu
Za duše v očistci
Nedeľa
3. Cezročná nedeľa
21. 01. 2024  
08,00
09,30
11,00
18,30
Za +Valentína Oravca s rodinou
Za BP, dary DS a potrebné milosti pre Terezku
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +Teréziu Dugasovú
  • Prvé stretnutie rodičov a detí v rámci prípravy na 1. sväté prijímanie bude zajtra, v pondelok 15. januára 2024 o 19,00 hod.
  • Od pondelka do soboty od 15.00 do 17.55 vás pozývame na adoráciu do našej kaplnky.
  • Vo štvrtok sa začína Týždeň modlitieb za jednotu Cirkvi.
  • Každého 22. dňa v mesiaci vás pozývame do našej baziliky na večerne omše ku cti svätej Rity. V týchto ťažkých časoch potrebujeme podporu a modlitby našich patrónov. Od pondelka budú pri oltári umiestnené špeciálne obrázky, kde budete môcť napísať svoje úmysly. Počas svätej omše budeme tieto úmysly zbierať do košíka, tak ako zbierame zvonček. Potom tieto úmysly symbolicky položíme pred oltár, budú nám pripomínať, že svätá omša sa slúži v súlade s úmyslami, ktoré ste napísali na obrázok. Po svätom prijímaní sa v modlitbe zveríme svätej Rite.

Pri tejto príležitosti vám ponúkame zakúpiť si v sakristii špeciálne sviečky so sv. Ritou, ktoré si môžete zapáliť doma.

  • Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK so sídlom v Bratislave na Kapitulskej 15 obsadzuje pozíciu finančného účtovníka/čky na celý úväzok. Nástup dohodou. Záujemci nájdu podrobnosti na úradnej výveske na stránke fakultyfrcth.uniba.sk .

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*