Liturgický kalendár

V pondelok je spomienka na sv. Mikuláša, Lykajskomyrského arcibiskupa.
V utorok je spomienka na sv. Ambróza, milánskeho arcibiskupa.
V stredu je slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie.
V piatok je spomienka na Pannu Máriu Loretánsku.
Budúca nedeľa  je 3. adventná – Gaudete

Úmysly sv. omší:      

2. adventná nedeľa 05. 12. 2021 8,00
9,30
11,00
18,30
Za +starú mamu Helenu
Za +Júliusa, Máriu, Soňu, Ladislava a Mareka
Za farníkov pútnikov a dobrodincov
Za Ivonu
Pondelok 06. 12. 2021 8,00
18,00
Za Ivonu
Za starého otca
Utorok 07. 12. 2021 8,00
18,00
Za +Dušana Nováka
Za Ivonu
Streda 08. 12. 2021 8,00
18,00
Za uzdravenie zranení od otca pre Ivonu
Za BP pre Jozefa a Evu
Štvrtok 09. 12. 2021 8,00
18,00
Za zdravie a BP pre Jozefa
Za vieru a Milosti pre Patrika – narodeniny
Piatok 10. 12. 2021 8,00
18,00
Za rodičov a súrodencov Benkových
Za +rodičov Turanských
Sobota
 
11. 12. 2021 8,00
18,00
Za Máriu Bencovú
Za obrátenie a BP pre rodinu
2. adventná nedeľa 12. 12. 2021 8,00
9,30
11,00
18,30
Poďakovanie za dar života a za BP pre Juraja
Za +Milana – výročná
Za farníkov pútnikov a dobrodincov
Za zdravie a BP pre Vieru
  • Ponúkame kalendár na rok 2022 kúpou kalendára podporíte naše pútnické miesto, cena kalendára je 4 eurá.V spolupráci so sestrami Tešiteľkami sme vytvorili Tešiteľskú krížovú cestu, dostupná je v sakristii za 6 EUR.
  • Rozhodnutím z 9. Novembra 2021 otec arcibiskup udelil dišpenz od povinnej účasti veriacich na území bratislavskej arcidiecézy na bohoslužbách v nedele a prikázané sviatky.
  • Sviatosť zmierenia udeľujeme individuálne, Kontakty na Pátra Faustína a Chryzostoma nájdete na stránke bazilikamarianka.sk, prosím ozývajte sa nám keď chcete spoveď, alebo individuálne prijať Eucharistiu.
  • Sväté omše v tomto čase streamujeme o 9,30 hod. každú nedeľu.
  • V stredu na slávnosť nepoškvrneného počatia Bohorodičky je od 12 hodina milosti, povzbudzujeme Vás aby ste sa v tom čase zasvätili Panne Márii a venovali hodinu modlitbe. Je to čas milostí, darovaných nám v ten deň cez Božiu Matku. Zapálená svieca vo vašej domácnosti bude symbolom vášho bdenia.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*