Liturgický kalendár
V pondelok je spomienka na sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi.
V utorok je slávnosť Nepoškvrneného počatia Preblahoslavenej Panny Márie.
Vo štvrtok je spomienka Preblahoslavenej Panny Márie Loretánskej.
V sobotu je spomienka Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej.
Budúca nedeľa je 3. Adventná (radostná – Gaudete)
Úmysly sv. omší:

2. adventná nedeľa 06. 12. 2020 08:00
09:30
11:00
17:00
18:30
Za BP a ochranu pre Miriam Prokopovú a jej rodinu
Za +rodičov a sestru Jarku
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za BP pre kňaza Antona
Za +Jána
 
Pondelok
 
07. 12. 2020
 
08:00
18:00
Za zdravie a BP pre Matúška a Martinku Méry
Za +rodičov Alojza a Annu Slovákových, Máriu a Michala Popíkových a +Martina
Utorok 08. 12. 2020 08:00
18:00.
Za +Juraja, Annu, Jána, Máriu a Michala
Za zdravie a BP pre Jozefa a Evu
Streda 09. 12. 2020 07:00
18:00
Za Gabrielu Pálkovú a syna Mateja
Za zdravie a BP pre rodičov
Štvrtok 10. 12.  2020 08:00
18:00
Za +rodičov, st. rodičov, brata, krstných a rodinu, manžela a rodičov z oboch strán
Za zdravie a BP pre sestry Puskajlové
Piatok 11. 12. 2020 08:00
18:00
Za odprosenie urážok BSJ v rodine
Poďakovanie za dožitých 70 rokov a zdravie a BP
Sobota 12. 12. 2020 07:00
18:00
Za +rodičov Júliusa a Annu a syna Milana
Za +Elenu, Vladimíra a starých rodičov
3. adventná nedeľa 13. 12. 2020 08:00
09:30
 
11:00
17:00
18:30
Za BP pre celú rodinu
Za +rodičov a krstných rodičov z 2 strán, Ladislava a Martina
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Na úmysel
Za zdravie a BP pre celú rodinu
  • V nedeľu o 14.30 budú litánie, korunka k BM a požehnanie so Sviatosťou oltárnou.
  • Počas adventu v našej farnosti budú slúžené rorátne sv. omše. Tieto mariánske sv. omše budú v každu stredu a sobotu ráno o 7.00 hod.
  • V utorok 8 decembra o 12,00 hod. pozývame do baziliky na pobožnosť „Hodina milosti”, v čase ktorej Panna Mária sľúbila všetky potrebné milosti tým, ktorý ju budú prosiť s dôverou.
  • Ďakujeme ženám, ktoré v piatok upratovali kostol, na budúci týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní 4. skupinu.
  • Zbierka na charitu v našej farnosti vyniesla 943 EUR. Pán Boh zaplať za Vaše milodary.
  • Vzadu v kostole je vyložený časopis Rebrík.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*