Liturgický kalendár
V pondelok je spomienka na sv. Teréziu Benediktu od Kríža (Edit Stein),
panny a mučenice, patrónky Európy.
V utorok je spomienka na sv. Vavrinca,  diakona a mučeníka.
V stredu je spomienka na sv. Kláru, pannu.
V sobotu je spomienka na sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka
Budúca nedeľa  je slávnosť Nanebovzatia Panny Márie

Úmysly sv. omší:       

19. nedeľa 08. 08. 2021 8,00
9,30
11,00
19,00
Za BP a potrebné milosti pre Krištofa (má narodeniny)
Omše v čase prázdnin nie sú
Za farníkov pútnikov a dobrodincov
Za +Františka a Annu
Pondelok 09. 08. 2021 8,00
18,00
Za +Ruženu a Antona
Poďakovanie za 50 rokov manželstva a pomoc
Utorok 10. 08. 2021 8,00
18,00
Za zdravie a BP pre Jakuba
Za zdravie a BP pre Jozefa
Streda 11. 08. 2021 8,00
18,00
Za rodičov a st. rodičov Annu, Františka, Jozefa a Katarínu Valčekových, deti a predkov
Poďakovanie za 73 rokov života za zdravie a BP a pomoc DS
Štvrtok 12. 08. 2021 8,00
18,00
Za +Jozefa Kaisera
Poďakovanie za 20 rokov manželstva
Piatok 13. 08. 2021 8,00
18,00
Za +Jozefa Kaisera
Za +manžela a syna
Sobota 14. 08. 2021 8,00
18,00
Za Slávku a Máriu
Za +rodičov starých a krstných rodičov z oboch strán a Ladislava
20. Nanebovzatie 15. 08. 2021 8,00
9,30
11,00
19,00
Za BP a potrebné milosti pre Ivetku
Omše v čase prázdnin nie sú
Za farníkov pútnikov a dobrodincov
Za BP a ochranu pre Slávu
  • Adoračná kaplnka je otvorená vždy od pondelka do soboty medzi 15,00 – 18,00 hod. Prosíme ešte aby ste venovali hodinu svojho času a prišli sa zapísať na konkrétnu hodinu adorácie
  • Adorácia Gethsemani vždy vo štvrtok o 21,00 hod. v bazilike
  • Pozývame chlapcov spoločne s ich oteckami k službe miništrovania v našej bazilike.
  • Ďakujeme všetkým čo v piatok upratali baziliku.
  • Ponúkame kalendár na rok 2022 kúpou kalendára podporíte naše pútnické miesto, cena kalendára je 4 eurá.
  • Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle do služby dobrovoľníka počas návštevy Svätého otca v Šaštíne, 15. septembra 2021. Predregistrácia dobrovoľníkov prebieha na webovej adrese abuba.sk. Ďakujeme, že ste ochotní prispieť k dôstojnému a bezpečnému priebehu Národnej púte s pápežom Františkom.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*