Liturgický kalendár:

V pondelok je spomienka na sv. Dominika Guzmána, kňaza,
V utorok je sviatok sv. Terézie Benedikty od Kríža (Edit Stein), panny a mučenice, patrónky Európy.
V stredu je sviatok na sv. Vavrinca, diakona a mučeníka.
V štvrtok je spomienka na sv.  Kláru, pannu.
Budúca nedeľa je 20. cezročná.

Úmysly sv. omší: 

19. nedeľa cez rok 07. 08. 2022 08,00
09,30
11,00
19,00
Za +Martu Ševčíkovú
Sv. omša nie je
Za BP a milosti pre Zuzanu
Za +Kazimieru Korpowsku
Pondelok 08. 08. 2022 08,00
18,00
Za zdravie a BP
Za zdravie, BP a dar viery pre Mariku a Evu
Utorok 09. 08. 2022 08,00   
18,00
Za zdravie a BP
Za zdravie, BP a potrebné milosti pre Františka a Evu
Streda 10. 08. 2022 08,00
18,00
Za +Štefana a ostatných z rodiny
Za +Zdenku
Štvrtok 11. 08. 2022 08,00
18,00
Za +rodičov Annu a Františka, deti, rodinu Pláteníkovú
Za BP a pokoj odpustenie pre Rudolfa, Annu, Antóniu a Agnesu
Piatok 12. 08. 2022 08,00
18,00
Za zdravie a BP
Za +otca Alojza
Sobota 13. 08. 2022 08,00
18,00
Za +rodičov Annu a Františka, deti a rodinu Jakubovú
Za + manžela a syna
20. nedeľa cez rok 14. 08. 2022 08,00
09,30
11,00
19,00
Za uzdravenie
Sv. omša nie je
Za +rodičov, krstných rodičov a starých rodičov z oboch strán a Ladislava
Za +Pavla a Apolóniu
  • Pozývame vás, na modlitbu pred sviatosťou oltárnou každú sobotu od 9.00 – 18.00 hod. a v nedeľu od 12.00 – 19.00 hod. Pripomíname, že kaplnka je zabezpečená kamerovým systémom.
  • Ďakujeme všetkým, mužom aj ženám, ktorí v piatok upratovali náš kostol.·      Na budúcu nedeľu v našej bazilike privítame spevácky zbor Dei Gloria z Bytče. Spievať budú na svätej omši o 11.00. Medzi speváčkami bude aj naša sestra Laura z Kongregácie sestier Tešiteliek Božského Srdca Ježišovho. Srdečne pozývame.
  • Budúcu nedeľu pri večernej Eucharistii (19.oo) budeme sláviť vigí liuslávnosti Nanebovzatia Panny.
  • Bratia dominikáni pozývajú na 26. ročník obnovenej púte k Madone Žitného ostrova, ktorá sa uskutoční v dňoch 08.–15. augusta 2022 v Dunajskej Lužnej. Počas celého týždňa bude pre pútnikov pripravený bohatý duchovný program. Svätá omša bude každý deň o 18:00 hod.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*