Liturgický kalendár

V pondelok je sviatok sv. Ondreja, apoštola
Vo štvrtok je spomienka na sv. Františka Xaverského, kňaza
V piatok je spomienka na sv. Jána Damascénskeho, diakona učiteľa Cirkvi
Budúca nedeľa je 2. adventná
Úmysly sv. omší:

1. adventná nedeľa 29. 11. 2020 08:00
09:30
11:00
17:00
18:30
Za +rodičov Gajolových
Za +Igora a Jaroslavu
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +Oľgu Fajnorovú
Za +starých rodičov Slováčkových
 
Pondelok
 
30. 11. 2020
 
08:00
18:00
Za +rodičov Karola a Rozáliu Lysických
Za +manželku Ľudmilu Grancovú, bratov Michala a Jána a rod. z oboch strán
Utorok 01. 12. 2020 08:00
18:00.
Za +rodičov Rozáliu a Michala
Za +rodičov
Streda 02. 12. 2020 08:00
18:00
Za vytrvanie v Božej službe a  milosti pre novokňaza Mareka
Za zdravie a BP pre rodinu
Štvrtok 03. 12.  2020 08:00
18:00
Za BP a milosti pre Máriu
Za BP, milosti, uzdravenie a dar živej viery pre Igora
Piatok 04. 12. 2020 08:00
18:00
Za obrátenie otca Jána
Za +rodičov Martu a Jána Krajčíra a rodinu z oboch strán
Sobota 05. 12. 2020 08:00
18:00
Za +Júliu Petrželovú
Za +Štefana a Máriu Pierových a Melániu Nespalovú
2. adventná nedeľa 06. 12. 2020 08:00
09:30
11:00
17:00
18:30
Za BP a ochranu pre Miriam Prokopovú a jej rodinu
Za +rodičov a sestru Jarku
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za BP pre kňaza Antona
Za +Jána

&nb

 • V nedeľu o 14.30 budú litánie, korunka k BM a požehnanie so Sviatosťou oltárnou.
 • Vo štvrtok pozývame po svätej omši na adoráciu za kňazov a o 21.00 hod pozývame na tešiteľskú Getsemanskú hodinku.
 • Naďalej treba dodržiavať hygienické predpisy, ako nosenie rúšok, dezinfekcia rúk, odstupy a znak pokoja len náznakom.
 • Streamovať sv. omše budeme každý večer aj v nedeľu o 09,30 hod.
 • Od pondelka 30.11. sa po ranných omšiach namiesto otčenáš, zdravas… budeme modliť exorcizmus k sv. Michalovi archanjelovi, texty nájdete v kostole.
 • Počas adventu v našej farnosti budú slúžené rorátne sv. omše. Tieto mariánske sv. omše budú v každu stredu a sobotu ráno o 7.00 hod. Srdečne vás pozývame k spoločnej modlitbe a veríme, že atmosféra týchto ranných sv. omší bude pre vás duchovným zážitkom. Objednané úmysly na tieto dni budeme slúžiť na týchto sv. omšiach.
 • V stredu 2. decembra o 20.00 hod. sa bude v Katedrále sv. Martina konať ďalšie modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup.
 • V tomto týždni je prvý štvrtok v mesiaci, v našej bazilike sa budeme modliť za nové kňazské a rehoľné povolania; na prvý piatok v mesiaci bude pobožnosť po večernej sv. omši.  Spovedáme celý týždeň pred každou sv. omšou.
 • V sobotu vás pozývame na fatimskú pobožnosť. Začiatok programu je o 14, 00 hod.
 • Ďakujeme ženám, ktoré v piatok poupratovali kostol. Tento týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní 3. skupinu
 • Dnes po sv. omšiach bude zbierka na charitu. Pán Boh zaplať za Vaše milodary.
 • Deti si po svätých omšiach môžu prísť pre nálepky, Páter Faustín doplní aj tie ktoré vám chýbajú.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*