Liturgický kalendár

V stredu je spomienka na sv. Jána Máriu Vianney, kňaza
Vo štvrtok je výročie posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme
V piatok je sviatok Premenenia Pána
Budúca nedeľa  je 19. cez rok

Úmysly sv. omší:       

18. nedeľa 01. 08. 2021 8,00
9,30
11,00
19,00
Za +manžela Jurovatého
Omše v čase prázdnin nie sú
Za farníkov pútnikov a dobrodincov
Za +Štefana a jeho rodičov
Pondelok 02. 08. 2021 8,00
18,00
Za BP a ochranu pre rodinu Ilenčíkovú
Za pokoj vo svete
Utorok 03. 08. 2021 8,00
18,00
Za zdravie a BP pre Jozefa
Za + rodičov Holáskových a st. rodičov z oboch strán
Streda 04. 08. 2021 8,00
18,00
Poďakovanie za 75 rokov života za zdravie a BP
Za +Václava, Rudolfa a Františka
Štvrtok 05. 08. 2021 8,00
18,00
Za +Júliu a Pavla
Za BP a ochranu pre sestru Tadeu
Piatok 06. 08. 2021 8,00
18,00
Za obrátenie a zmenu sŕdc v rodine Petra
Za obrátenie a zmenu sŕdc v rodine
Sobota 07. 08. 2021 8,00
18,00
Za +Františka a Annu
Poďakovaie za prežité roky a odchod do dôchodku
19. nedeľa 08. 08. 2021 8,00
9,30
11,00
19,00
 
Za BP a potrebné milosti pre Krištofa (má narodeniny)
Omše v čase prázdnin nie sú
Za farníkov pútnikov a dobrodincov
Za +Františka a Annu
  • Adoračná kaplnka je otvorená vždy od pondelka do soboty medzi 15,00 – 18,00 hod. Prosíme ešte aby ste venovali hodinu svojho času a prišli sa zapísať na konkrétnu hodinu adorácie
  • Adorácia Gethsemani vždy vo štvrtok o 21,00 hod. v bazilike
  • Pozývame chlapcov spoločne s ich oteckami k službe miništrovania v našej bazilike.
  • Ďakujeme všetkým čo v piatok upratali baziliku.
  • Ponúkame kalendár na rok 2022 kúpou kalendára podporíte naše pútnické miesto, cena kalendára je 4 eurá.
  • Na prvý štvrtok v mesiaci sa modlíme za kňazské a rehoľné povolania.
  • Tento týždeň je prvý piatok, spovedáme pred svätými omšami.
  • V sobotu pozývame na pravidelnú fatimskú pobožnosť. Začiatok programu je o 15,00 hod.
  • Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle do služby dobrovoľníka počas návštevy Svätého otca v Šaštíne, 15. septembra 2021. Predregistrácia dobrovoľníkov prebieha na webovej adrese abuba.sk. Ďakujeme, že ste ochotní prispieť k dôstojnému a bezpečnému priebehu Národnej púte s pápežom Františkom.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*