Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka na sv. Alfonsa Máriu de Liguori, biskupa, učiteľa Cirkvi,
Vo štvrtok je spomienka na sv. Jána Máriu Vianney, patróna kňazov.
V piatok je spomienka na výročie posviacky hlavnej Mariánskej Baziliky v Ríme – odpustkový deň.
V sobotu je sviatok Premenenia Pána.
Budúca nedeľa je 19. cezročná.

Úmysly sv. omší:      

18. nedeľa cez rok 31. 07. 2022 08,00
09,30
11,00
19,00
Za pokoj vo svete a v rodinách
Sv. omša nie je
Za + st. rodičov Freyových a rodičov Vydrových
Za BP a potrebné milosti pre Samka – výročie krstu.
Pondelok 01. 08. 2022 08,00
18,00
Za BP, čistotu srdca a živú vieru pre Viktóriu
Za život a lásku pre Anislavu a Andreja
Utorok 02. 08. 2022 08,00   
18,00
Za rodinu Novákovú, Hajduškovú Janku, Vavrinčíkovú Janku
Za +Máriu Turanskú, Rudolfa a Petra
Streda 03. 08. 2022 08,00
18,00
Za +manžela a rodičov z oboch strán
Za zdravie a BP a potrebné milosti pre mamu Annu
Štvrtok 28. 08. 2022 08,00
18,00
Za Pavla, Evu Tichú, dcéru Natáliu, syna Mateja a uzdravenie rodiny
Za BP a pokoj a uzdravenie pre Evu
Piatok 04. 08. 2022 08,00
18,00
Za duševné a telesné zdravie Paľka
Za zdravie a BP, dary DS pre Mareka Baďuru
Sobota 05. 08. 2022 08,00
18,00
Za zdravie a BP
Za zdravie a BP pre Ľudovíta a Darinu
19. nedeľa cez rok 06. 08. 2022 08,00
09,30
11,00
19,00
Za +Martu Ševčíkovú
Sv. omša nie je
Za BP a milosti pre Zuzanu
Za +Kazimieru Korpowsku
  • Pri príležitosti požehnávania dopravných prostriedkov sme vyzbierali 1000 eur, pre  rehoľné  sestry na stavbu školy v Kamerune. Deti a sestry pozdravujú a ďakujú všetkým darcom a uisťujú vás o svojich modlitbách.
  • Tento týždeň je prvý štvrtok, modlíme sa za nové povolania. Prvý piatok, spovedáme pred omšami a pozývame vás na prvopiatkovú pobožnosť po večernej sv. omši. Prvá sobota, pozývame vás na Fatimskú sobotu program začína o 15.00 hod.
  • Ďakujeme všetkým, mužom aj ženám, ktorí v piatok upratovali náš kostol
  • Pozývame vás, na modlitbu pred sviatosťou oltárnou každú sobotu od 9.00 – 18.00 hod. a v nedeľu od 12.00 – 19.00 hod. Pripomíname, že kaplnka je zabezpečená kamerovým systémom.
  • Bratia dominikáni pozývajú na 26. ročník obnovenej púte k Madone Žitného ostrova, ktorá sa uskutoční v dňoch 08.–15. augusta 2022 v Dunajskej Lužnej. Počas celého týždňa bude pre pútnikov pripravený bohatý duchovný program. Svätá omša bude každý deň o 18:00 hod.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*