Liturgický kalendár
V utorok je spomienka na sv. Gorazda a spoločníkov
Vo štvrtok je spomienka na sv. Martu, Ježišovu učeníčku
V sobotu je spomienka na sv. Ignáca z Loyoly, kňaza
Budúca nedeľa  je 17. cez rok.

Úmysly sv. omší:       

17. nedeľa
Sviatok sv. Anny
25. 07. 2021 8,00
9,30
11,00
19,00
Za +Annu
Omše v čase prázdnin nie sú
Za farníkov pútnikov a dobrodincov
Za BP a ochranu pre Annu a rodinu
Pondelok 26. 07. 2021 8,00
18,00
Za +Annu. a Lenharta.
Za +Annu a Ľudovíta
Utorok 27. 07. 2021 8,00
18,00
Za BP pre Leu
Za + manželov Kristiána a Júliu
Streda 28. 07. 2021 8,00
18,00
Ku cti sv. Jozefa
Za +Štefana Čičilu
Štvrtok 29. 07. 2021 8,00
18,00
Za BP, ochranu a dary DS pre deti na skautskom tábore
Za +manžela
Piatok 30. 07. 2021 8,00
18,00
Za zdravie a BP pre Jozefa
Za uzdravenie pre manžela
Sobota 31. 07. 2021 8,00
18,00
Za zdravie a BP Vlastimila, Petra a Adrianu s rodinami Za BP, dary DS a potrbné milosti pre Samka – výr. krstu
17. nedeľa
Sviatok sv. Anny
01. 08. 2021 8,00
9,30
11,00
19,00
Za +manžela Jurovatého
Omše v čase prázdnin nie sú
Za farníkov pútnikov a dobrodincov
Za +Štefana a jeho rodičov
  • Adoračná kaplnka je otvorená vždy od pondelka do soboty medzi 15,00 – 18,00 hod. Prosíme ešte aby ste venovali hodinu svojho času a prišli sa zapísať na konkrétnu hodinu adorácie
  • Adorácia Gethsemani vždy vo štvrtok o 21,00 hod. v bazilike
  • Pozývame chlapcov spoločne s ich oteckami k službe miništrovania v našej bazilike.
  • V čase letných prázdnin sa režim bohoslužieb mení. Sv. omša o 9,30 nebue a večerná sv. omša bude o 19,00 hod.
  • Ďakujeme všetkým čo v piatok upratali baziliku.
  • Dnes je tradičná púť k svätej Anne, mamičky Panny Márie. Slávnostnú sv. omšu o 11,00 hod bude celebrovať Mons. Marián Gavenda, farár z Devína. Okrem toho po každej sv. omši budeme požehnávať vaše dopravné prostriedky. Autá, bicykle, kolobežky, trojkolky a štvorkolky. Kúpou obrázka alebo medajlónku sv. Krištofa podporíte misionárky v Keni. Zároveň po omši o 11,00 hod si môžete kúpiť knihy od nášho celebranta – Mariána Gavendu.
  • Ponúkame kalendár na rok 2022 kúpou kalendára podporíte naše pútnické miesto, cena kalendára je 4 eurá

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*