Liturgický kalendár:<
V pondelok je spomienka na sv. Ignáca z Loyoly, kňaza.
V utorok je spomienka na  sv.  Alfonza Máriu de’ Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi.
V piatok je spomienka na sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza,

Buduca nedela je 18. Cezročná.

17.cezročná nedeľa 30. 07. 2023 08,00
09,30
11,00
19,00
Za BP a ochranu pre celú rodinu
cez prázdniny nie je
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za BP, dary DS a ochranu PM pre Petra k narodeninám
Pondelok 31. 07. 2023 08,00
18,00
Za +Jozefa a rodinu Juračičovú
Za pokoj vo svete a v rodinách
Utorok 01. 08. 2023 08,00
18,00
Za zdravie a BP pre Jozefa
Poďakovanie za dar krstu a prosba o potrebné milosti pre Samka
Streda  02. 08. 2023 08,00
18,00
Za +Kazimierza Korpovska a ostatní z rodiny
Za +rodičov Máriu a Štefana a starých rodičov
Štvrtok 03. 08. 2023 08,00
18,00
Za +manžela, rodičov, brata a ostatných z rodiny
Za kňazské a rehoľné povolania
Piatok 04. 08. 2023 08,00
18,00
Za BP pre Františku Červeňanskú
V duchu vynáhrady BSJ
Sobota 05. 08. 2023 08,00
18,00
Za zdravie a dar viery pre Tomáša
Za +sestru Pavlínu, brata Jozefa a Annu
18.cezročná nedeľa 30. 07. 2023 08,00
09,30
11,00
19,00
Za blahorečenie P. Jozefa Litomiského
cez prázdniny nie je
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za BP, dary DS a ochranu PM pre Mareka k narodeninám
  • V pondelok o 18:00 vás pozývame na svätú omšu za pokoj vo svete a v našich rodinách. Po nej sa pred sviatosťou oltárnom pomodlíme korunkou Božieho milosrdenstva na ten istý úmysel.
  • V tomto týždni je prvý štvrtok v mesiaci, deň modlitieb za povolania. Prvý piatok, spovedáme pred sv. omšami. Pri večernej sv. omši budeme podávať sväté prijímanie pod oboma spôsobmi a prvopiatková pobožnosť. V sobotu je prvá sobota, Fatimskú pobožnosť začíname o 15.00 hod.
  • Od prvej augustovej nedele Vás pozývame na popoludňajšiu pobožnosť do našej baziliky o 14.30 hod. Bude mať novú podobu – na úvod sa pomodlíme Loretánske litánie a po nich sa pomodlíme Novénu k našej Tálskej Panne Márii a o 15,00 korunka k Božiemu milosrdenstvu.
  • Od pondelka počas celého mesiaca budú v našom kostole špeciálne banery približujúce život a osobu prvého tešiteľského farára v Marianke – pátra Jána Polakoviča. Je tiež spoluzakladateľom našej Kongregácie. Bližšie informácie o pripravovaných oslavách zverejníme koncom mesiaca.
  • Vďaka vašej pomoci sme minulú nedeľu vyzbierali 825 eur, ktoré sme odovzdali sestrám na pomoc pri prehĺbení a čistení dvoch studní s pitnou vodou v Kamerune. Všetkým darcom zo srdca ďakujeme.
  • Pripravili sme pre Vás špeciálne triptychy s našou Tálskou Pannou Máriou a jej obrazom metódou 3D. V predaji sú aj mariánske sviece a malé oltáriky s našou Madonou. Kúpou týchto devocionálií chceme prispieť k rozvoju našej svätyne. Devocionálie si môžete zakúpiť v sakristii po každej svätej omši.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*