Liturgický kalendár:
V pondelok je sviatok sv. Jakuba, apoštola,
V utorok je spomienka na sv. Joachima a Annu, rodičov Panny Márie,
V stredu je spomienka na sv. Gorazda a spoločníkov.
V piatok je spomienka na sv. Martu, Máriu a Lazára.
V sobotu je spomienka na bl. Zdenku Schelingovú, pannu a mučenicu.
Budúca nedeľa je 18. cezročná.

Úmysly sv. omší:      

17. nedeľa cez rok 24. 07. 2021 08,00
09,30
11,00
19,00
Za +rodičov Máriu a Emila Meškových
Sv. omša nebude
Slávnosť sv. Anny – požehnanie vozidiel
Za zdravie a BP a dary Ducha Svätého pre Maju Sofiu
Pondelok 25. 07. 2021 08,00
18,00
Za BP a potrebné milosti pre Ľudmilu
Za +Annu Pavlovičovú
Utorok 26. 07. 2021 08,00   
18,00
Za +Annu a Lenharta
Za +Annu
Streda 27. 07. 2021 08,00
18,00
Za šťastnú hodinu smrti pre Máriu
Za BP a potrebné milosti pre Leu
Štvrtok 28. 07. 2021 08,00
18,00
Za +Fedora
Za +Štefana Čičilu
Piatok 29. 07. 2021 08,00
18,00
Poďakovanie za dar života a za BP pre Evu a jej rodinu
Za +manžela
Sobota 30. 07. 2021 08,00
18,00
Za pokoj vo svete a v rodinách
Za +zdravie a BP a dary DS pre Petra Baďuru
18. nedeľa cez rok 31. 07. 2021 08,00
09,30
11,00
19,00
Za +rodičov Máriu a Emila Meškových
Sv. omša nie je
Za + st. rodičov Freyových a rodičov Vydrových
Za zdravie a BP a potrebné milosti pre Samka – výročie krstu.
  • Dnes o 11,00 vás pozývame na tradičnú pút ku cti svätej Anny.Slávnostnej Eucharistii o bude predsedať P. ThLic. Ján Otruba OFMCap.
  • Dnes požehnávame autá, bicykle a kolobežky. Každý dostane pamätný obrázok s modlitbou k svätému Krištofovi.Zároveň to bude príležitosť na podporu vznikajúcej školy v Kamerune, kde momentálne študuje v ťažkých podmienkach 170 detí.Pri východe na parkovisko pred naším kostolom budú na vás čakať dámy s príveskami do auta a soškami sv.Krištofa, ktorých kúpou podporíte školu v Kamerune, ktorú vedú rehoľné sestry.
  • Každý, kto si kúpi prívesok so sv. Krištofom alebo jeho figúrku u našich dám na parkovisku, a tak podporí stavbu školy v Kamerune, dostane obrázok so Zakladateľom našej Kongregácie a s týmto obrázkom si môže ísť vyzdvihnúť kávu zadarmo u starej  Sovy v poslednom stánku.
  • Pozývame vás, na modlitbu pred sviatosťou oltárnou: v sobotu od 9.00 – 18.00 hod. a v nedeľu od 12.00 – 19.00 hod. Pripomíname, že kaplnka je zabezpečená kamerovým systémom.
  • Tak ako každý posledný deň v mesiaci aj na budúcu nedeľu o 8,00 slúžime sv. omšu za pokoj vo svete a v rodinách. Po svätej omši sa modlíme korunku k BM na tento úmysel pre Sviatosťou oltárnou.
  • Starí rodičia, seniori a všetci veriaci, ktorí preniknutí opravdivým pokáním a láskou pri príležitosti Druhého svetového dňa starých rodičov a seniorov sa zúčastnia na rôznych sláveniach, ktoré sa budú konať po celom svete môžu získať úplné odpustky. Preto sa teraz pomodlíme na úmysel Svätého Otca… Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu…
  • Ďakujeme všetkým, mužom aj ženám, čo v piatok upratovali baziliku.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*