Liturgický kalendár:
Vo štvrtok je sviatok na sv. Márie Magdalény, Pánovej apoštolky
V piatok je sviatok na sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy.
V sobotu je spomienka na sv. Charbela Makhlúfa, kňaza
Budúca nedeľa  je 17. cez rok
Úmysly sv. omší:       

16. nedeľa 18. 07. 2021 8,00
9,30
11,00
19,00
Za +mamičku
Omše v čase prázdnin nie sú
Za farníkov pút. a dobrodincov za Romanku a Daniela
Poďakovanie za dožitých 90 r. a za BP pre Anastáziu Ruskovú
Pondelok 19. 07. 2021 8,00
18,00
Za BP a zdravie pre Emu Ilenčíkovú – má narodeniny.
Za BP a zdravie pre Emu Frollovú – má narodeniny.
Utorok 20. 07. 2021 8,00
18,00
Za BP a zdravie pre Jožka
Ku cti PM Karmelskej
Streda 21. 07. 2021 8,00
18,00
Za zdravie a BP pre rodinu
Za dobrodincov a priateľov
Štvrtok 22. 07. 2021 8,00
18,00
Za +Magdalénu a Antona
Za zdravie a BP pre Jozefa
Piatok 23. 07. 2021 8,00
18,00
Za +rodičov Jánošových
Za BP , zdravie a ochranu pre mamu Oľgu
Sobota 24. 07. 2021 8,00
18,00
Za zdravie a BP pre Petra a Lilianu
Za +rodinu Dobrú a Řezníkovú
17. nedeľa
Sviatok sv. Anny
25. 07. 2021 8,00
9,30
11,00
19,00
Za +Annu
Omše v čase prázdnin nie sú
Za farníkov pútnikov a dobrodincov – púť k sv. Anne
Za BP a ochranu pre Annu a rodinu
  • Adoračná kaplnka začne fungovať a bude otvorená vždy od pondelka do soboty medzi 15,00 – 18,00 hod. Prosíme ešte aby ste venovali hodinu svojho času a prišli sa zapísať na konkrétnu hodinu adorácie
  • Adorácia Gethsemani vždy vo štvrtok o 21,00 hod. v bazilike
  • Pozývame chlapcov spoločne s ich oteckami k službe miništrovania v našej bazilike.
  • V čase letných prázdnin sa režim bohoslužieb mení. Sv. omša o 9,30 nebue a večerná sv. omša bude o 19,00 hod.
  • Ďakujeme všetkým čo v piatok upratali baziliku.
  • V nedeľu 25. júla bude tradičná púť k svätej Anne, mamičky Panny Márie. Slávnostnú sv. omšu o 1,00 hod bude celebrovať Mons. Marián Gavenda, farár z Devína. Okrem toho po každe sv. omši budeme požehnávať vaše dopravné prostriedky. Autá, bicykle, kolobežky, trojkolky a štvorkolky. Kúpou obrázka alebo medajlónu sv. Krištofa podporíte misionárky v Keni.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*