Liturgický kalendár:

V pondelok je spomienka na sv. Šarbela Machlúfa, kňaza a divotvorcu.
V utorok je sviatok  na sv. Jakuba, apoštola.
V stredu je sviatok sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie – odpustkový deň.
Vo štvrtok je spomienka na sv. Gorazda a spoločníkov.
V sobotu je spomienka na sv. Martu, Máriu a Lazara.
Budúca nedeľa je 17. cezročná.

16. cezročná nedeľa 23. 07. 2023 08,00
09,30
11,00
19,00
Za +rodičov Viliama a Máriu Veselých a st. rodičov
cez prázdniny nie je
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov – Púť k sv. Anne
Za BP, dary DS a ochranu PM pre Matúška k narodeninám
Pondelok 14. 07. 2023 08,00
18,00
Poďakovanie za Kristínku a Timoteja
Za pomoc pre Martina a Zuzanu
Utorok 25. 07. 2023 08,00
18,00
Za dary DS a potrebné milosti pre Jána
Za dar živej viery a Božiu ochranu pre deti na skautskom tábore
Streda  26. 07. 2023 08,00
18,00
Za +Annu a Lenharta
Za +Annu a Jakuba Tomašákových
Štvrtok 27. 07. 2023 08,00
18,00
Za +Dušana a rodinu
Za BP, zdravie a dar lásky pre Anislavu a Andreja
Piatok 28. 07. 2023 08,00
18,00
Za +Jána – 1. výročie
Za  +mamu Annu
Sobota 29. 07. 2023 08,00
18,00
Za dary DS, radosť a lásku pre Martu
Za +manžela
17.cezročná nedeľa 30. 07. 2023 08,00
09,30
11,00
19,00
Za BP a ochranu pre celú rodinu
cez prázdniny nie je
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za BP, dary DS a ochranu PM pre Petra k narodeninám
  • Dnes sa v Marianke koná tradičnú púť k sv. Anne. Na tomto mieste by som sa chcel poďakovať hlavnému celebrantovi vdp. ThDr. Vladimírovi Thurzovi a za slovo, ktorým nás povzbudil. Pani organistke Zuzane, miništrantom, Pani Silvii za prípravu dekorácií. Samozrejme nemôžem zabudnúť na svojich bratov Mareka, Faustína a Antona. Tiež vám všetkým ďakujem za prítomnosť a spoločnú modlitbu.
  • Dnes budeme tradične po všetkých svätých omšiach požehnávať autá, bicykle, kolobežky a kolieskové korčule. Každý šofér dostane pamätný obrázok sv. Krištofa. Vzhľadom na to, že je zároveň misijná nedeľa, kúpou kľúčenky so sv. Krištofom alebo voňavky do auta, budete môcť podporiť prácu čistenia a prehlbovania dvoch studní s pitnou vodou v Kamerune.
  • Pripravili sme pre Vás špeciálne triptychy s našou Tálskou Pannou Máriou a jej obrazom metódou 3D. V predaji budú aj mariánske sviece a malé oltáriky s našou Madonou. Kúpou týchto devocionálií vyrobených špeciálne pre naše pútnické miesto chceme prispieť k rozvoju našej svätyne. Budeme vďační za vašu podporu tejto iniciatívy. Devocionálie si bude možné zakúpiť na budúcu nedeľu po každej svätej omši.
  • Dnes si pripomíname už Tretí svetový deň starých rodičov a seniorov. Aj v tomto roku bude možné získať úplné odpustky za obvyklých podmienok. Pamätajme v tento deň o modlitbe za našich starých rodičov, ako aj za starých ľudí.
  • Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca v našej farnosti vyniesla 987,95 EUR. Chceli by sme sa všetkým úprimne poďakovať za pomoc.
  • Pre mladých, ktorí chcú prehĺbiť svoju osobnú formáciu a slúžiť vo farnosti alebo v spoločenstvách, sa otvára 14. ročník Bratislavskej animátorskej školy. Viac informácií o BAŠke a spôsob prihlásenia nájdete na stránke sk.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*