Liturgický kalendár:
V piatok je sviatok sv. Márie Magdalény,  Pánovej apoštolky.
V sobotu je sviatok sv. Brigity, rehoľníčky, patrónku Európy.
Budúca nedeľa je 16. cezročná.
Úmysly sv. omší:      

16. nedeľa cez rok 17. 07. 2021 08,00
09,30
11,00
19,00
Za rodičov Jozefa a Margitu
Sv. omša nebude
Za +Klaudiu a Václava Valuškových
Za zdravie a BP a dary Ducha Svätého pre Mirca Čičilu
Pondelok 18. 07. 2021 08,00
18,00
Za BP a zdravie  pre Jána a Máriu
Ku cti Ducha Svätého
Utorok 19. 07. 2021 08,00   
18,00
Za BP a potrebné milosti pre Emu
Za BP a ochranu pre deti na skautskom tábore
Streda 20. 07. 2021 08,00
18,00
Za BP a potrebné dary pre Jozefa
Za uzdravenie a BP v osobnom živote, v zamestnaní a vzájomné porozumenie v manželstve.
Štvrtok 21. 07. 2021 08,00
18,00
Za BP pre rodinu
Za zdravie a BP a dary DS pre Simonku Baďurovú
Piatok 22. 07. 2021 08,00
18,00
Za BP a zdravie pre vnúčatá a pravnúčatá
Za BP pre rodinu Behulových a Krajňákových
Sobota 23. 07. 2021 08,00
18,00
Za +starých rodičov Jánošových
Za +zdravie a BP a dary DS pre Matúška Baďuru
17. nedeľa cez rok 24. 07. 2021 08,00
09,30
11,00
19,00
Za +rodičov Máriu a Emila Meškových
Sv. omša nebude
Slávnosť sv. Anny – požehnanie vozidiel
Za zdravie a BP a dary Ducha Svätého pre Maju Sofiu
  • Na budúcu nedeľu vás pozývame na tradičnú pút ku cti svätej Anny.Slávnostnej Eucharistii o 11.00 hod. bude predsedať P. ThLic. Ján Otruba OFMCap.
  • na budúcu nedeľu po všetkých sv. omšiach, budeme požehnávať autá, bicykle a kolobežky. Každý dostane pamätný obrázok s modlitbou k svätému Krištofovi.Zároveň to bude príležitosť na podporu vznikajúcej školy v Kamerune, kde momentálne študuje v ťažkých podmienkach 170 detí.Pri východe na parkovisko pred naším kostolom budú na vás čakať dámy s príveskami do auta a soškami sv.Krištofa, ktorých kúpou podporíte školu v Kamerune, ktorú vedú rehoľné sestry.
  • Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí pozitívne zareagovali na našu prosbu o podporu kúpy nového kotla.Vďaka vašej pomoci sa nám podarilo vyzbierať potrebnú sumu peňazí.V najbližších dňoch začneme s montážnymi prácami nového kotla.Boh žehnaj všetkým darcom.
  • Pozývame vás, na modlitbu pred sviatosťou oltárnou: v sobotu od 9.00 – 18.00 hod. a v nedeľu od 12.00 – 19.00 hod. Pripomíname, že kaplnka je zabezpečená kamerovým systémom.
  • Na dobročinné diela Svätého Otca sa minulú nedeľu vyzbieralo 028,- eur. Pán Boh zaplať za vaše milodary.
  • Ďakujeme všetkým, čo v piatok upratovali baziliku.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*