Liturgický kalendár
Vo štvrtok je spomienka na sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi
V piatok je spomienka na Pannu Máriu Karmelskú
V sobotu je spomienka na sv. Andreja – Svorada a Benedikta, pustovníkov
Budúca nedeľa  je 16. cez rok

Úmysly sv. omší:       

15. nedeľa 11. 07. 2021 8,00
9,30
11,00
19,00
 
Za BP pre Miška
Omše v čase prázdnin nie sú
Za farníkov pútnikov a dobrodincov
Za BP pre Adélu, Alžbetu. Martina, Mariana
Pondelok 12. 07. 2021 8,00
18,00
Za duše Tešiteľov, Pavlínov a diec. Kňazov v očistci
Za +Vlada Brodzianskeho, Jara Zroneka, Ruda Granca a Mira Fríberta
Utorok 13. 07. 2021 8,00
18,00
Za kňazov v Marianke
Za +Margitu Bačíkovú
Streda 14. 07. 2021 8,00
18,00
Za zdravie a BP pre Jozefa
Za +Annu, Štefana a Martu Pláteníkových, Andreu a Irenu Baloghových
Štvrtok 15. 07. 2021 8,00
18,00
Za +rodičov Besedičových, Švagriny a bratov
Za +Václava a Klaudiu Valuškových
Piatok 16. 07. 2021 8,00
18,00
Za +M.R. Štefánika, 3 letcov a Julianu Benzoni
Za BP a ochranu pre Karmen
Sobota 17. 07. 2021 8,00
18,00
Za +st. rodičov a Jozefínu Matulníkovú
Za BP dary DS a potrebné milosti pre Miroslava
16. nedeľa 18. 07. 2021 8,00
9,30
11,00
19,00
Za +mamičku
Omše v čase prázdnin nie sú
Za farníkov pút. a dobrodincov za Romanku a Daniela
Poďakovanie za dožitých 90 r. a za BP pre Anastáziu Ruskovú
  • Pozývame na krátku adoráciu vždy pol hodinu pred sv. omšou. Adorácia Gethsemani vždy vo štvrtok o 21,00 hod.
  • Pozývame chlapcov spoločne s ich oteckami k službe miništrovania v našej bazilike.
  • V čase letných prázdnin sa režim bohoslužieb mení. Sv. omša o 9,30 nebue a večerná sv. omša bude o 19,00 hod.
  • Ďakujeme všetkým čo v piatok upratali baziliku.
  • V piatok 16. júla 2021 slávnostne požehnáme adoračnú kaplnku. Slávnosť vykoná o. biskup Jozef Haľko. Pozývame vás na túto krásnu slávnosť a všetkých čo sa budú chcieť zapojiť do adorácie, starší, chorí, mamky na materskej, budú mať možnosť zapísať sa na adoráciu v konkrétnom čase. Nechceme aby Pán zostal v kaplnke sám. Vchod do kaplnky, ktorá sa nachádza na mieste starej spovednice bude zvonku od parkoviska. V tento deň je možné od biskupa prijať posvätný škapuliar a pri východe si kúpiť obrázok za 1 euro čo je konkrétny príspevok na údržbu kaplnky.
  • Zbierka na dobročinné diela sv. otca u nás vyniesla 824 eur.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*