Liturgický kalendár:

V pondelok je sviatok sv. Benedikta, opáta, patróna Európy.
V piatok je spomienka na sv. Bonaventúru z Bagnioreggia, biskupa a učiteľa cirkvi.
V sobotu je spomienka na Pannu Máriu Karmelskú.
Budúca nedeľa je 16. cezročná.
Úmysly sv. omší:

15. nedeľa cez rok 10. 07. 2021 08,00
09,30
11,00
19,00
Za BP a ochranu Panny Márie pre celú rodinu
Sv. omša nebude
Za zdravie a BP pre Milana
Za +rodinu Tarabovú
Pondelok 11. 07. 2021 08,00
18,00
Za BP a potrebné milosti pre Miška
Za zdravie a BP a dary DS pre Sofi Baďurovú
Utorok 12. 07. 2021 08,00   
18,00
Za zdravie a BP pre Dominiku
Za BP a ochranu pre deti na skautskom tábore
Streda 13. 07. 2021 08,00
18,00
Za +rodičov Žofiu a Jána
Za zdravie a BP pre krstné deti
Štvrtok 14. 07. 2021 08,00
18,00
Za +Katarínu a Jozefa
Za BP pre deti Alojza s rodinou, Ľuboša s rodinou, Evku s manželom, Annu
Piatok 15. 07. 2021 08,00
18,00
Za BP a potrebné milosti pre Evičku
Za život a Lásku pre Anislavu a Andreja
Sobota 16. 07. 2021 08,00
18,00
Za +rodičov Annu a Jána
Za +rodinu Bednárovú
16. nedeľa cez rok 17. 07. 2021 08,00
09,30
11,00
19,00
Za rodičov Jozefa a Margitu
Sv. omša nebude
Za +Klaudiu a Václava Valuškových
Za zdravie a BP a dary Ducha Svätého pre Mirca Čičilu
  • Dnes popoludní, litánie, korunka k BM a požehnanie so Sviatosťou oltárnou nebudú, od 12, 00 je otvorená adoračná kaplnka
  • Ďakujeme všetkým, čo v piatok upratovali baziliku.
  • Od dnešnej nedele sa mení nedeľný program sv. omší na prázdninový. To znamená že sv. omša 9,30 nebude a večerné sv. omše budú až do začiatku školského roka bývať o 19,00 hod.
  • V sobotu 16. júla uplynie rok, čo otec biskup Jozef Haľko posvätil našu adoračnú kaplnku.Chceme poďakovať všetkým, ktorí sa na tomto diele podieľali a svojou prítomnosťou sprevádzali eucharistického Ježiša za posledný rok. Každý kto potrebuje vymeniť svoj škapuliar za nový, bude mať k tomu príležitosti po rannej sv. omši.
  • Počas letných prázdnin sa v adoračnej kaplnke menia otváracie hodiny. Adorácia sa koná v soboty a v nedele. V sobotu od 9.00 – 18.00 hod. a v nedeľu od 12.00 – 19.00 hod. Z dôvodu zmeny otváracích hodín adoračnej kaplnky počas celého prázdninového obdobia nebude nedeľná popoludňajšia pobožnosť. Pozývame vás, na modlitbu pred sviatosťou oltárnou. Kaplnka je zabezpečená kamerovým systémom.
  • Dnes po svätých omšiach sa koná zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Pán Boh zaplať za vaše milodary!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*