Liturgický kalendár
V pondelok je slávnosť sv. Cyrila a Metoda slovenských vierozvestov.
V utorok je spomienka na sv. Máriu Goretti, pannu a mučeníčku
Budúca nedeľa  je 15. cez rok
Úmysly sv. omší:       

14. nedeľa 04. 07. 2021 8,00
9,30
11,00
19,00
Za +Annu
Omše v čase prázdnin nie sú
Za farníkov pútnikov a dobrodincov
Za zdravie a BP pre Annu Máriu
Pondelok 05. 07. 2021 8,00
18,00
Za BP pre Adélu, Alžbetu. Martina, Mariana
Za Slovensko na orodovanie sv. CM a ich žiakov
Utorok 06. 07. 2021 8,00
18,00
Za +Veroniku Rollerovú, Stana Jaroša, Evu Hudecovú a Veroniku Škulavíkovú
Za +Ladislava Domiana. Jozefa Kalného, Ludvíka Ďureje, Šimona Hološku, príbuzných a predkov.
Streda 07. 07. 2021 8,00
18,00
Za +Pribinu, Svätopluka, manželky, Mojmíra, Karola III. Tučného a príbuzných
Za BP a ochranu pre Andrejku . výr. krstu
Štvrtok 08. 07. 2021 8,00
18,00
Za +starých rodičov Jána a Zuzanu Jakubovú, drti a rodinu Lieskovskú.
Za BP pre Adélu, Alžbetu. Martina, Mariana
Piatok 09. 07. 2021 8,00
18,00
Za zdravie a BP pre Jozefa
Za +vdp. Petra Gombíka, Antona Semeša, Štefana Tamaškoviča, Juraja Kardoša a rodičov
Sobota 10. 07. 2021 8,00
18,00
Za +Karolínu Jakubovú, Štefana, Mirka a Martu Kašičkových a rodinu Kvetkovú
Za + rodičov Bednárových
15. nedeľa 11. 07. 2021 8,00
9,30
11,00
19,00
Za BP pre Miška
Omše v čase prázdnin nie sú
Za farníkov pútnikov a dobrodincov
Za BP pre Adélu, Alžbetu. Martina, Mariana
  • Pozývame na krátku adoráciu vždy pol hodinu pred sv. omšou. Adorácia Gethsemani vždy vo štvrtok o 21,00 hod.
  • Pozývame chlapcov spoločne s ich oteckami k službe miništrovania v našej bazilike.
  • V čase letných prázdnin sa režim bohoslužieb mení. Sv. omša o 9,30 nebue a večerná sv. omša bude o 19,00 hod.
  • Ďakujeme všetkým čo v piatok upratali baziliku.
  • V piatok 16. júla slávnostne požehnáme adoračnú kaplnku. Slávnosť vykoná o. biskup Jozef Haľko. Už teraz vás pozývame na túto krásnu slávnosť a všetkých čo sa budú chcieť zapojiť do adorácie, starší, chorí, mamky na materskej, budú mať možnosť zapísať sa na adoráciu v konkrétnom čase. Nechceme aby Pán zostal v kaplnke sám. Vchod do kaplnky, ktorá sa nachádza na mieste starej spovedelnice bude zvonku od parkoviska.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*