Liturgický kalendár:
V utorok je slávnosť sv. Cyrila a Metoda, slovenských vierozvestov, patrónov Európy a našej Kongregácie.
V stredu je spomienka na sv. Máriu Goretti, pannu a mučeníčku.
Budúca nedeľa je 15. cez rok.
Úmysly sv. omší:      

14. nedeľa cez rok 03. 07. 2021 08,00
09,30
11,00
19,00
Za +Jozefa a Annu
Sv. omša nebude
Za farníkov pútnikov a dobrodincov
Za +rodinu Tarabovú
Pondelok 04. 07. 2021 08,00
18,00
Za +otca Jozefa
Za +Jozefa, Emíliu a Františka
Utorok 05. 07. 2021 08,00
11,00   
18,00
Za +otca Františka a mamu Máriu
Za farníkov pútnikov a dobrodincov
Za +Annu, Jána, Blaženu, Jozefa a tetu Štefániu
Streda 06. 07. 2021 08,00
18,00
Za obrátenie a Božiu Milosť pre Milku, Miška a zdravie a BP pre Emíliu
Za +Tibora Laláka, rodičov a súrodencov
Štvrtok 07. 07. 2021 08,00
18,00
Za +manžela Milana
Za BP a potrebné milosti pre Andrejku – výročie krstu
Piatok 08. 07. 2021 08,00
18,00
Za +syna Milana
Za +Jozefa Mihaloviča a rodičov z oboch strán
Sobota 09. 07. 2021 08,00
18,00
Za +sestru Kristínu
Za +Jozefa Doboša
15. nedeľa cez rok 10. 07. 2021 08,00
09,30
11,00
19,00
Za BP a ochranu Panny Márie pre celú rodinu
Sv. omša nebude
Za zdravie a BP pre Milana
Za +rodinu Tarabovú
  • Dnes popoludní o 14, 30 budú litánie, korunka k BM a požehnanie so Sviatosťou oltárnou.
  • Ďakujeme všetkým, čo v piatok upratovali baziliku.
  • Od dnešnej nedele sa mení nedeľný program sv. omší na prázdninový. To znamená že sv. omša 9,30 nebude a večerné sv. omše budú až do začiatku školského roka bývať o 19,00 hod.·      Počas celého obdobia od vypuknutia vojny na Ukrajine až do štvrtka posledného júnového dňa sme aktívne pomáhali obetiam vojny. Naša Kongregácia  v spolupráci s farskou Charitou sa angažovala v rôznych formách pomoci Ukrajincom. Celkovo sme pomohli 104 ľuďom – 64 dospelým a 37 deťom. Ďakujeme všetkým rodinám, ktoré Ukrajincom vyšli v ústrety a prijali ich pod svoju strechu, čím prejavili svoju podporu a dôveru. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do veľkej zbierky potravín, oblečenia a čistiacich prostriedkov. Vďaka vám sme mohli pomôcť tým najohrozenejším a na začiatku našej akcie sme poslali v spolupráci so Stupavčanmi kamión z humanitárnou pomocou priamo na frontovú líniu. Vďaka vašej pomoci sa nám podarilo ukázať veľké srdce. Nech vás Boh vo všetkom odmení!
  • Počas letných prázdnin sa v adoračnej kaplnke menia otváracie hodiny.Adorácia sa bude konať v sobotu a v nedeľu.V sobotu od 9.00 – 18.00 hod. a v nedeľu od 12.00 – 19.00 hod.Z dôvodu zmeny otváracích hodín adoračnej kaplnky počas celého prázdninového obdobia nebude nedeľná popoludňajšia pobožnosť.Pozývame vás, na modlitbu pred sviatosťou oltárnou.Kaplnka je zabezpečená kamerovým systémom.
  • Na budúcu nedeľu sa koná zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Pán Boh zaplať za vaše milodary!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*