Liturgický kalendár:
V stredu je slávnosť narodenia Pána, začneme ho sláviť polnočnou svätou omšou
Vo štvrtok je sviatok sv. Štefana, prvého mučeníka
V piatok je sviatok sv. Jána, apoštola a evanjelistu
V sobotu je spomienka sv. Neviniatok, mučeníkov
Do 30. 12. Slávime oktávu slávnosti narodenia Pána
Budúca nedeľa je nedeľou sv. rodiny, Ježiša, Márie a Jozefa
Úmysly sv. omší:

4. Adventná nedeľa 22.  12. 2019 8:00 Za +rodičov Požgayových
9:30
11:00
Za +Jozefa, Annu a Šimona
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
18:30 Za BP pre Magdalénu
Pondelok 23 12. 2018 08:00 Za + Štefana
8:00 Za +otca Milana
Utorok 24. 12. 2018 08:00 Za +Jozefa (5 výročie)
00:00 Za farníkov, pútnikov a dobrodincov +Ladislav Janík
Streda 25. 12. 2019 8:00
9:30
11:00
 Za božie milosrdenstvo pre vštkých + z rodiny
Za BP a milosti pre rodinu Milana a Tatiany
Za BP a potrebné milosti a dary DS pre rod. Kurinovú
18:30 Na úmysel
Štvrtok 26. 12.  2019 08:00
11:00
Za +Štefana
Za +Štefana
18:00 Za +Jána Oravca
Piatok 27. 12. 2019 08:00 Za zdravie a Bp, milosti a dary DS pre babku Gabiku
18:00 Zas dar lásky vytrvalosti a modlitby pre rodinu
Sobota 28. 12. 2019 08:00
18:00
Za BP pre mladé rodiny
Za +Annu a Jozefa Kohútových
Nedeľa Svätej rodiny 29.  12. 2019 8:00 Za BP pre Milana, Tatianu a deti
9:30

11:00

Za BP, dar lásky, odpustenia, zmierenia a vzájomnej modlitby za rodiny
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
18:30 Za +Katarínu a Jána Záhradníčkových a starých  rodičov Alžbetu a Štefana

–  Popoludní o 14,30 budú litánie, korunka k BM a požehnanie so sviatosťou oltárnou
–  Vo štvrtok tešiteľská adorácia getsemanská hodina nebude.
– V sakristii je dostupná knižka V zemi zvanej Tál, reprezentatívna publikácia o našom pútnickom mieste, kto chce môže si ju zakúpiť cena je 15 eur. Dostupná znova je ikona mariatálskej Madony, a aj knižka rok s Tešiteľmi, všetko to môžu byť pekné darčeky pod stromček. Členovia spolku sv. Vojtecha si môžu prísťdo sakristie pre podielové knižky.
– Spoločná spoveď pred sviatkami bude v pondelok 23. 12 od 17.00 hod do vtedy kým bude treba
– V pondelok 23.12. a cez prvý a druhý svitok vianočný nespovedáme
– Bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský bude na slávnosť Narodenia Pána sláviť polnočnú svätú omšu a svätú omšu o 10.30 hod. v Katedrále sv. Martina. Srdečne pozývame všetkých veriacich.
– Komunita CENACOLO pozýva na predstavenie s názvom Živé jasličky, ktoré sa bude konať 26.12., 29.12. a 5.1. v areáli komunity na Včelárskej Paseke v blízkosti obce Kráľová pri Senci vždy so začiatkom o 17.00 hod.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*