Liturgický kalendár
Budúca nedeľa  je 12. cez rok

Úmysly sv. omší:

11. nedeľa 13. 06. 2021 8,00
9,30
11,00
18,30
Za BP a požehnanie pre celú rodinu
Za BP, ochranu a zdravie pre rodičov Oľgu a Jozefa
Za farníkov pútnikov a dobrodincov
Za BP a dary DS pre Jara
Pondelok 14. 06. 2021 8,00
18,00
Za +Margitu
Za +Štefana Zlocha
Utorok 15. 06. 2021 8,00
18,00
Za zdravie a BP pre Jozefa
Za +Jána a Máriu Holzbárových, Annu, Štefana a Martu Pláteníkových a Annu Rašmanovú
Streda 16. 06. 2021 8,00
18,00
Za +Karolínu Jakubovú, súrodencov a rodičov
Za +Petra, Andrejku a Ester Čaloukových a Margitu Vrábelovú
Štvrtok 17. 06. 2021 8,00
18,00
Za +Danku Sedláčkovú, Máriu Živnú, Petra Psíka, Jána a Michala Gľondových
Za +Hieronyma Mokrohájskeho, Vilmu Reimanovú, Stana Horného, Petra Ondreičku a Stana Dusíka
Piatok 18. 06. 2021 8,00
18,00
Za +Annu, Františka, Jozefa a Katarínu Valčekových a deti
Za +Františka Sekuciu, Gabrielu Brezovú, Vlada Lukáča a Ludvíka Ďureje
Sobota 19. 06. 2021 8,00
18,00
Za BP a zdravie  pre Jozefa
Za +Gizelu a Milana
11. nedeľa 20. 06. 2021 8,00
9,30
11,00
18,30
Na poďakovanie
Za živú vieru, čistotu srdca a lásku pre Zuzku
Za farníkov pútnikov a dobrodincov
Za manželov Pavla a Máriu
  • Pozývame na krátku adoráciu vždy pol hodinu pred sv. omšou. Adorácia Gethsemani vždy vo štvrtok o 21,00 hod.
  • Spoločenstvo Ladislava Hanusa organizuje 10. ročník Bratislavských Hanusovych Dní od 18. – 25.6.2021 v záhrade Pálffyho paláca na Zámockej ulici.Viac informácií, ako aj možnosti zakúpenia lístkov nájdete nask .
  • Farnosť Báč pozýva veriacich na Slávnosť Panny Márie, z príležitosti výročia krvavého slzenia milostivého obrazu Božej Matky. Slávnosť sa uskutoční za prítomnosti misijného kríža 52. medzinárodného eucharistického kongresu, sv. omšu celebruje 19. júna v sobotu o 17.00 hodine Mons. Stanislav Zvolenský, arcibiskup metropolita.
  • Pozývame chlapcov spoločne s ich oteckami k službe miništrovania v našej bazilike.
  • Všetkým, ktorý by chceli pomáhať našej farskej charite prosíme zapojte sa! Najvážnejšou potrebou sú potraviny. Budeme vďačný keď prinesiete trvalé potraviny, cukor, ryžu, mak, konzervy, olej atď… Svoje dary môžete priniesť do našej charity každý štvrtok od 17. hodiny. Vopred pán Boh zaplať.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*