Liturgický kalendár:
V piatok je slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho
V sobotu je spomienka na Nepoškvrnené srdce Panny Márie
Budúca nedeľa  je 11. cez rok

Úmysly sv. omší:

10. nedeľa 06. 06. 2021 8,00
9,30
11,00
18,30
 
Za blahorečenie O. Jozefa Litomiského
Za rodinu Dobrú
Za farníkov pútnikov a dobrodincov
Za zdravie Bo a dary DS pre Katku
 
Pondelok 07. 06. 2021 8,00
18,00
Za +rod. a st. r. Annu, Františka, Jozefa, Katarínu Valčekových, príbuzných a predkov
Za zdravie a BP pre Jozefa
Utorok 08. 06. 2021 8,00
18,00
Za +Vlada Brodzianskeho, Jara Zroneka, Ruda Granca a Mira Fríberta
Za +st.r. Jána a Zuzanu Jakubových, deti, predkov a rodinu Kašičkovú
Streda 09. 06. 2021 8,00
18,00
Za +Tešiteľov, Pavlínov a diecéznych kňazov
Za +vdp. Róberta Gombíka, Antona, Semeša, Štefana Tamaškoviča, Ivana Grófa a rodičov
Štvrtok 10. 06. 2021 8,00
18,00
Odprosenie za hriech rodiny
Za BP pre Michala
 
Piatok 11. 06. 2021 8,00
18,00
Za +Antona, Jozefa, Štefana Horváthových
Za +Pavla Krajčíra
Sobota 12. 06. 2021 8,00
18,00
Za BP a požehnanie pre Dominika
Za BP pre Pavla, Janku a Jakubka
11. nedeľa 13. 06. 2021 8,00
9,30
11,00
18,30
Za BP a požehnanie pre celú rodinu
Za BP, ochranu a zdravie pre rodičov Oľgu a Jozefa
Za farníkov pútnikov a dobrodincov
Za BP a dary DS pre Jara
 
  • Dnes v našej Kongregácii slávime spomienku na 65. výročie úmrtia (narodenia pre nebo) nášho zakladateľa P. Jozefa Litomiského. Prosíme vás aby ste sa k nemu modlili a prípadné milosti obdržané na jeho príhovor nám oznámili. V zadnej časti kostola nájdete obrázky s modlitbou a novénu na jeho príhovor. Viac info na www.tesitelia.sk.
  • Pozývame na krátku adoráciu vždy pol hodinu pred sv. omšou. Adorácia Gethsemani vždy vo štvrtok o 21,00 hod.
  • Farská ofera vyniesla minulú nedeľu 7 eur. Z celého srdca ďakujeme darcom za štedré srdce.
  • V piatok oslavujeme Božské srdce Ježišovo, pre nás Tešiteľov je to druhý najväčší sviatok po Zelenom štvrtku. V tento deň na večernej sv. omši inštalujeme a požehnáme relikviár sv. Faustíny v bočnom oltári Božieho Milosrdenstva. Pri tejto príležitosti ďakujeme všetkým čo finančne podporili kúpu relikviára.
  • V zadnej časti kostola je detský časopis Rebrík.
  • Ďakujeme 1. skupine za upratanie kostola.
  • Povzbudzujeme tých, ktorí sa v rámci sčítania obyvateľov nestihli elektronicky sčítať, aby tak urobili s pomocou asistentov, a nezabudli pritom uviesť svoje vierovyznanie. Asistované sčítanie prebieha do 13. júna, a to dvoma spôsobmi: Možno prísť osobne na miesto zriadené obecným/mestským úradom, a tam sa sčítať (čo je najlepšie). Alebo možno zavolať na obecný/mestský úrad a požiadať, aby k vám prišiel mobilný asistent. V takom prípade, samozrejme, treba dať POZOR NA PODVODNÍKOV: ak ste nikoho nevolali, nikto k vám nemá čo chodiť! Ak ste zavolali, musí sa preukázať preukazom asistenta! Služba je úplne bezplatná a vôbec nič sa pri nej nepodpisuje. Samozrejme, vyplnenie údajov sčítania je užitočné pre našu obec/naše mesto, i pre našu Cirkev. Nezabudnite sa preto do 13. júna sčítať, ak ste tak ešte neurobili. Ďakujeme

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*