Liturgický kalendár:
Vo štvrtok je sviatok Katedry sv. Petra, v našej Bazilike je to slávnosť.
Budúca nedeľa je 2. pôstna

Nedeľa
1. pôstna nedeľa
18. 02. 2024  
08,00
09,30
11,00
18,30
Za BP a dar zdravia pre Tatianu s rodinou
Za + rodičov, starých rodičov a prarodičov z oboch strán
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +rodičov Viliama, Máriu a starých rodičov
Pondelok 19. 02. 2024 08,00
18,00
Poďakovanie Panne Márii za udelené milosti pre Janku
Za +Jozefa Bubniča
Utorok 20. 02. 2024 08,00
18,00
Za zdravie a BP pre rodinu Lukáčovú a Ježkovú
Za +Valentína Mátoša
Streda  21. 02. 2024 08,00
18,00
Za zdravie a BP pre Karola
Poďakovanie za dar života (50 rokov) a prosba o BP pre Janku
Štvrtok 22. 02. 2024 08,00
18,00
Za BP a milosť Ducha Svätého pre Huberta
Na príhovor sv. Rity za všetky predložené úmysly
Piatok 23. 02. 2024  
08,00
18,00
Za BP pre pátra Branka a komunitu Kráľovnej pokoja v Močenku
Za +Annu a Štefana Bilačičových
Sobota 24. 02. 2024 08,00
18,00
Za BP a zdravie pre Nikoletu
Za +Jozefa Bilačiča a synov Jozefa a Bohuša
Nedeľa
2. pôstna nedeľa
25. 02. 2024  
08,00
09,30
11,00
18,30
Za uzdravenia Mirka
Za BP a dary DS pre Samka
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za pokoj, lásku a zdravie pre Anislavu a Andreja
  • Vo štvrtok 22. februára Vás pozývame do baziliky na večernú sv. omšu ku cti svätej Rity. Od pondelka budú pri jej soche umiestnené obrázky, kde môžete napísať svoje úmysly, ktoré budeme zbierať do košíka počas omše. Po svätom prijímaní sa v modlitbe zveríme svätej Rite.
  • V pôstne piatky po večernej omši vás pozývame na pobožnosť krížovej cesty a v nedele o 14.30 na Litánie k bolestnej Panne Márií.
  • V sobotu po večernej omši v mene našich mladých Vás pozývame na chválovú adoráciu.
  • Na budúcu nedeľu bude jarná zbierka na charitu. Za Vaše milodary Vám ďakujeme.
  • Ak chcete, aj tento rok môžete nás podporiť aj 2% z vašich daní. Na dobrodincov pútnického miesta myslíme špeciálne každú nedeľu, kedy je obetovaná sv. omša o 11.oo hod. Podrobné informácie nájdete na plagátoch vystavených na výveskách. Pútnické miesto Marianka IČO: 00893595 Sídlo: Nám. 4. apríla 2/20, 900 33 Marianka
  • V našej bazilike sme našli platobnú kartu pani Lucie M. Vyzdvihnúť si ju môže v sakristii po preukázaní sa občianskym preukazom.
  • Pozývame všetkých mužov na deň duchovnej obnovy v našej bazilike, ktorý sa uskutoční v sobotu 24. Februára od 10.oo. Ak by ste sa chceli prihlásiť na obed, prosím urobte to v sakristii. Cena obeda je 7 eur. Program: 10.oo Sv. Omša v bazilike, 11.10 Adorácia  12.oo Anjel Pána + obed (kláštor/exercičný dom)13.oo Prednáška. 13.45 Korunka Božieho milosrdenstva 14.oo Požehnanie a ukončenie.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*