Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka na sv. Jána Damascénskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi.
V stredu je spomienka na sv. Mikuláša, biskupa.
Vo štvrtok je sviatok sv. Amróza, biskupa.
V piatok je slávnosť Nepoškvrneného srdca Panny Márie – prikázaný sviatok.
V sobotu je spomienka na sv. Jána Didaka
Budúca nedeľa je druhá adventná

1. adventná nedeľa 03. 12. 2023  
08,00
09,30
11,00
18,30
Za +Rudolfa a Annu Miklošových
Za +rodičov, krstných rodičov, starí rodičia z oboch strán a Ladislava
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za BP a uzdravenie pre Jozefa
Pondelok 04. 12. 2023 08,00
18,00
Za +Jozefa a otca Nikolu a deda Nikolu
Za BP a zdravie pre Ľubicu
Utorok 05. 12. 2023 08,00
18,00
Za +Petra Oravca
Za +Magdalénu, Jána, Petra, Pavla, Jána, Magdalénu, Ingrid, Jozefa a Máriu
Streda  06. 12. 2023 06,00
18,00
Za blahorečenie o. Jozefa Litomiského (rorátna)
Za +Jána
Štvrtok 07. 12. 2023 08,00
18,00
Ku cti DS
Za kňazské a rehoľné povolania
Piatok 08. 12. 2023  
08,00
18,00
Za +Máriu, Annu, Michala a ostatní z rodiny
Za BP pre Jožka a Evku
Sobota 09. 12. 2023 06,00
18,00
Za +syna Dávida, Eleonóru a Jozefa (rorátna)
Za uzdravenie a BP dcéry Maríny
2. adventná nedeľa 10. 12. 2023  
08,00
09,30
11,00
18,30
Za +Františka a Angelu Liďákových
Za +Jozefa Cieśla
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +Petra

Budúca nedeľa je 2. adventná

  • Dnes začína advent. Pre každého z vás, kto by chcel toto obdobie prežiť hlbšie, sme pripravili na oltár sv. Joachima plagát, ktorý vás pozýva Spolu s Máriou odkrývať Ježišove mená. Odporúčame vám využiť túto príležitosť.
  • Pozývame vás do našej baziliky na roráty: v stredy a soboty o 6.00 hod. Prvá rorátna omša bude 6. decembra. Omšové úmysly zapísané na 8.00 budeme slúžiť počas rorátnych omší.
  • decembra v piatok vás pozývame do našej baziliky na pobožnosť Hodina milosti, ktorá sa začne o 12.00 hod. Je to čas, keď Panna Mária prisľúbila darovať nám všetky milosti, za ktoré sa budeme s dôverou v tejto hodine modliť.
  • Po všetkých sv. omšiach si môžete v sakristii zakúpiť vianočné sviece, oltáriky a betlehemy. Cena od 5 €. sú naozaj krásne!
  • Na budúcu nedeľu 10. decembra bude v našich kostoloch prebiehať zbierka na charitu.
  • Po sv. omšiach bude zbierka na katolícku charitu. Všetkým darcom zo srdca ďakujeme. Prispieť je možné aj online na transparentný účet. SK91 0900 0000 0052 0877 7794
  • Pozývame ženy na duchovnú obnovu do našej baziliky v sobotu 9. decembra. Prihlásiť sa môžete v sakristii po všetkých sv. omšiach. Duchovnú obnovu bude viesť naš Páter Michal. Môžete si objednať aj obed za 7 e.

Program:
10.00 Svätá omša z formačnou kázňou – v kostole.
10 minútová prestávka
11.10 Adorácia spojená s modlitbu svätého ruženca – v kostole.
12.00 Modlitba Anjel Pána  – v kostole.
12.05 Káva, čaj, obed – v exercičnom dome.
13.05 Formačná prednáška – v kostole.
10 minútová prestávka
13.45 Korunka k Božiemu Milosrdenstvu.
14.00 Požehnanie.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*