Liturgický kalendár:
V stredu je sviatok sv. Ondreja, apoštola,
V sobotu je spomienka na sv. Františka Xaverského, kňaza.
Budúca nedeľa je 2. adventná
Úmysly sv. omší:

1.Adventná nedeľa 27. 11. 2022 08,00
09,30
11,00
18,30
Za BP a potrebné milosti pre Petra 51 rokov
Za +Milana a Gizelu
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +rodičov Gejdových
Pondelok 28. 11. 2022 08,00
18,00
Za milosť obrátenia pre Jozefa
Za pokoj v rodine a potrebnú silu v ťažkom položení, za zdravie a BP pre Miriam, Nikoletu, Natáliu a za +Jozefa
Utorok 29. 11. 2022 08,00   
18,00
Za BP a potrebné dary pre Lukáša
Za pokoj v rodine a potrebnú silu v ťažkom položení, za zdravie a BP pre Miriam, Nikoletu, Natáliu a za +Jozefa
Streda 30. 11. 2022 06,00
18,00
Za pokoj v rodine a potrebnú silu v ťažkom položení, za zdravie a BP pre Miriam, Nikoletu, Natáliu a za +Jozefa
Za pokoj vo svete a v rodinách
Štvrtok 01. 12. 2022 08,00
18,00
Za živú vieru, BP a čistotu srdca pre Dominika
Za +rodičov
Piatok 02. 12. 2022 08,00
18,00
Za BP a potrebné milosti pre Igora
Za duševné a telesné zdravie Paľka
Sobota 03. 12. 2022 06,00
18,00
Za pokoj vo svete
Za pokoj v rodine a potrebnú silu v ťažkom položení, za zdravie a BP pre Miriam, Nikoletu, Natáliu a za +Jozefa
2. Adventná nedeľa 04. 12. 2022 08,00
09,30
11,00
18,30
Poďakovanie za 50 rokov života Ivony
Za farníkov pútnikov a dobrodincov
Za +rodičov, krstných a starých rodičov z oboch strán a Ladislava
Za zdravie, BP a potrebné dary pre Miriam, Nikoletu, Natáliu a za + Jozefa
 • Dňa 10. júla -15.07.2023 Vás pozývame na púť do Francúzska. V pláne je návšteva La Salette, Paray-Le-Monial, Lisieux, Rue du Bac v Paríži. Cena púte je 365e. Treba si nachystať aj vreckové vo výške min. 100 eur. Je možné si objednať aj jednolôžkovú izbu. Autobus má 51 miest pre pútnikov. Za duchovný program sú zodpovední bratia tešitelia a sprievodca púte, ktorý je už zabezpečený. Je potrebné prihlásiť sa do 16. 12. a zaplatiť zálohu 200 euro.
 • Pozývame Vás do našej baziliky na rorátne sv. omše, ktoré budú každú stredu a sobotu o 6.oo hod. ráno. Prvú rorátnu sv. omšu v najbližšiu stredu bude slúžiť otec biskup Jozef Haľko. V stredy a soboty počas adventu nebude sv. omša o 8:00. Omšové úmysly budeme slúžiť na rorátnych svätých omšiach.
 • V stredu vás pozývame na večernú svätú omšu za pokoj vo svete a v našich rodinách. Po omši sa na tento úmysel pomodlíme korunku Božieho milosrdenstva pred sviatosťou oltárnou.
 • Tento týždeň je prvý štvrtok v mesiaci , modlíme sa za kňazské a duchovné povolania. Prvý piatok, na večernej sv. omši budeme podávať sväté prijímanie pod oboma spôsobmi, po svätej omši Vás pozývame na prvú piatkovú pobožnosť. Prvá sobota, Fatimská pobožnosť začína o 14,00 hod. Spovedáme celý týždeň pred sv. omšami.
 • Prijímame omšové úmysly na budúci rok. Sväte omše môžete objednávať v sakristii.
 • Pri východe z kostola je vyložený časopis Milujte sa. V ňom si prečítate článok o našich sestrách tešiteľkách a ich zakladateľke, matke Rose. Môžete si ho vziať.
 • Na budúcu nedeľu 3. decembra 2022 sa bude pri všetkých sv. omšiach konať tradičná zbierka na Diecéznu charitu.
 • Faustín a pani Vandáková organizujú jednodňový výlet pre mládežníkov do adventnej Pannonhalmy (Benediktínske opátstvo zaradené do dedičstva UNESCO) a Györu (prehliadka Györu a vianočné trhy). Keďže nám zostali voľné miesta v autobuse, radi by sme na výlet pozvali aj vás dospelých, manželov, rodiny s deťmi. Výlet sa uskutoční v sobotu 10.12.2022. Autobusová doprava je zdarma, zoberiete si so sebou len vreckové v maďarských forintoch na vstup do Pannonhalmy, stravu či  na prípadné darčeky. V prípade zaujmú, rozhodnúť sa treba do zajtra. Všetky potrebné informácie u P. Faustyna.
 • Maltézska pomoc Slovensko Vás v dňoch 25. novembra až 23. decembra srdečne pozýva na charitatívny punč na vianočné trhy na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Návštevníci sa môžu ponúknuť vianočným punčom či koláčikmi a podľa svojho zváženia dobrovoľným príspevkom podporiť aj prebiehajúcu zbierku. Celý výťažok poputuje na podporu projektov Maltézskej pomoci, ako je rozvoz stravy pre opustených a odkázaných seniorov v Bratislave či pomoc hendikepovaným, utečencom a mnohým ďalším. Počas celého trvania trhov budú dobrovoľníci Maltézskej pomoci zároveň poskytovať teplé nápoje a občerstvenie pre ľudí v núdzi a ľudí bez domova. Bližšie detaily o Maltézskom punči nájdete na webstránke orderofmalta.sk . Na všetkých sa veľmi tešíme a vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať.
 • Spoločenstvo TYMIAN pripravuje pre miništrantov adventné online stretnutia (AMOS), v rámci ktorých odznejú adventné príbehy, modlitby a súťažné otázky s možnosťou zaujímavých výhier. Stretnutie sa uskutočnia v adventné nedele a stredy o 19.30. Viac informácií nájdete na webovej stránke ly/ministranti-sk.
 • Srdečne vás pozývame sledovať Večer odpustenia a zmierenia už túto nedeľu 27. novembra 2022 o 19.00. Odpúšťanie v manželstve! Tejto téme sa bude niesť jeden z ďalších večerov, ktorý si pre vás pripravil Úsmev ako dar v spolupráci známych osobností, odborníkov a mladých ľudí s rôznymi príbehmi prepojenými odborným pohľadom na odpúšťanie a záverečné požehnanie udelí otec biskup Jozef Haľko. Máte sa na čo tešiť a my sa tešíme na vás! S láskou a Úsmevom ako dar.

P. Michał Krysztofowicz – správca farnosti

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*