Liturgický kalendár:
V utorok je spomienka sv. Františka Xaverského, kňaza
V piatok je spomienka na sv. Mikuláša, biskupa
V sobotu je spomienka na sv. Ambróza, biskupa
V sobotu je spomienka na sv. Ondreja Apoštola
Budúca nedeľa 2. adventná  
Úmysly sv. omší:

1. Adventná nedeľa 01. 12. 2019 8:00 Za +Jozefa
9:30
11:00
Za +Máriu, Júliusa, Soňu a Ladislava
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
18:30 Za +otca Jozefa (výročná)
Pondelok 02. 1. 2018 08:00 Za +Petra a Jarmilu
8:00 Za +Ivana Fatyku
Utorok 03. 12. 2018 08:00 Za obrátenie Margity, jej rodiny a ost. príbuzných
18:00 +mamu Zdenku a za Bp pre Jána
Streda 04. 12. 2019 8:00 +za duše v očistci a zosnulých z rodiny
18:00 Za dary DS a Boží pokoj pre Dušana
Štvrtok 05. 12.  2019 08:00 Za dary DS a BP pre syna Miroslava – 50. narodeniny
18:00 Za +Vierku Drímalovú
Piatok 06. 12. 2019 08:00 Za + z rodiny Rusnákovej, Karovičovej a ost. z rodiny
18:00 Na poďakovanie za dobrodincov
Sobota 07. 12. 2019 08:00
18:00
Za +Máriu, Jána, Annu a Michala
Za +rodičov Bohumila a Margitu
2. Adventná nedeľa 08. 12. 2019 8:00 Za +BP pre celú rodinu
9:30
11:00
Za milosť čistého srdca a živej viery pre celú rodinu
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
18:30 Za +Štefana a Máriu Pírových a Melániu Nespalovú

–  Popoludní o 14,30 budú litánie, korunka k BM a požehnanie so sviatosťou oltárnou
–  Vo štvrtok po Sv.omši sa koná Adorácia a modlitby za kňazov. Vo štvrtok býva tiež od 21,00 – 22,00 hod. adorácia Najsvätejšej Sviatosti – Getsemanská hodinka. Adorácie bývajú každý deň okrem štvrtka polhodinu pred svätou omšou.
– V sakristii je dostupná knižka V zemi zvanej Tál, reprezentatívna publikácia o našom pútnickom mieste, kto chce môže si ju zakúpiť cena je 15 eur. Členovia spolku sv. Vojtecha si môžu prísťdo sakristie pre podielové knižky.
– Cez adventný čas Vás prosíme o pomoc pre chudobnejšie rodiny na charitu každý štvrtok môžete donášať pevné a trvalé potraviny a pomoc, prípadne sladkosti pre deti… Za každú Vašu pomoc vopred Pán Boh zaplať.
– Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu, všetkým úprimným darcom vopred Pán Boh zaplať.
-Občianske združenie Asociácia za život a rodinu pozýva na verejné modlitbové zhromaždenie s názvom ZA NAJMENŠÍCH Z NÁS. Uskutoční sa pred parlamentom dňa 3.12.2019 o 16:30 hod. Toto modlitbové verejné zhromaždenie je volaním k Bohu o pomoc a zároveň žiadosťou adresovanou poslancom, aby hlasovali za lepšiu ochranu nenarodených. Parlament na práve prebiehajúcej schôdzi v druhom čítaní prerokuje zákon, ktorý ak bude prijatý, zlepší informovanosť mamičiek pred potratom, vďaka čomu budú lepšie chránené nenarodené deti pred potratom. Prineste si prosím sviečky.
-V stredu 4. decembra 2019 o 20.00 hod. sa bude v Katedrále sv. Martina konať ďalšie modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Témou stretnutia bude čnosť múdrosti.
-Srdečne pozývame veriacich na slávnostnú svätú omšu so zasvätením Bratislavy Panne Márii v pondelok 9. decembra 2019, v deň slávnosti Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, ktorú bude o 17.30 hod. sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský v Kostole sv. Jána z Mathy (Trojička) v Bratislave.
Bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko bude od 30. novembra do 22. decembra vždy v soboty a nedele (okrem nedele 15.12.) v čase od 15.00 do 17.00 hod. pri charitatívnom stánku Maltézskej pomoci Slovensko na vianočných trhoch v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí k dispozícii pre rozhovor. Všetci sú srdečne pozvaní.

1 komentár, RSS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*