Liturgický kalendár:sa
Vo štvrtok je spomienka na Najsvätejšie meno Panny Márie 
V piatok je spomienka na sv. Jána Zlatoústeho, konštantínopolského arcibiskupa,
učiteľa cirkvi
V sobotu je sviatok Povýšenia sv. Kríža
Budúca nedeľa je Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie
Úmysly sv. omší:

23. cezročná nedeľa 08. 09. 2019 8:00 Za nenarodené deti
9:30
11:00
Sv. omša nebude
Za farníkov Pútnikov a dobrodincov
18:30 Za +Karola Javorského
 
Pondelok
 
09. 09. 2018
 
08:00
Za +Tibora Takáča
18:00 Za BP a vnútorné uzdravenie a dar živej viery pre Milana
Utorok 10. 09. 2018 08:00 Za zdravie a BP pre Karola
18:00 Ku cti DS
Streda 11. 09. 2019 8:00 Za zdravie a BP pre Ferdinanda Franka a jeho rodinu
18:00 Za +rodičov Tomáša a Annu Grambličkových
Štvrtok 12. 09.  2019 08:00 Za +rodičov a st. rodičov, bartov, predkov a +známeho a +Augustína
18:00 Za +matku Máriu Polčíkovú
Piatok 13. 08. 2019 08:00 Za šťastné narodenie dvojčiat a zdravie pre maminu Annu a Bartolomeja
18:00 +rod. Vandakových
Sobota 14. 09. 2019 08:00
18:00
Za BP a milosti  a poďakovanie za sviatosť manželstva
Za +Jozefa a +z rodiny Drobnicovej
24. cezročná nedeľa
 
15. 09. 2019 8:00 Za +člena rodiny
9:30
11:00
Za BP a milosť prežívať Božiu prítomnosť pre členov rodiny
Za farníkov Pútnikov a dobrodincov
18:30 Za +Máriu, Júliusa, Soňu, Anitu a Karola

–  Popoludní o 14,30 budú litánie, korunka k BM a požehnanie so sviatosťou oltárnou
–  Vo štvrtok po Sv.omši sa koná Adorácia a modlitby za kňazov. Vo štvrtok býva tiež od 21,00 – 22,00 hod. adorácia Najsvätejšej Sviatosti – Getsemanská hodinka. Adorácie bývajú každý deň okrem štvrtka polhodinu pred svätou omšou
– V sakristii sú dostupné pekné ikony mariatálskej Madony, zo vzácneho materiálu, kúpou ikony podporíte pútnické miesto.
– V sakristii je dostupná knižka V zemi zvanej Tál, reprezentatívna publikácia o našom pútnickom mieste, kto chce môže si ju zakúpiť cena je 15 eur.
– Všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na organizácii výročnej púte k sviatku Narodenia Panny Márie, srdečne Pán Boh odmeň
– Pozývame všetkých veriacich zúčastniť sa Národnej púte k Sedembolestnej Panne Márii do Šaštína, ktorá sa bude konať 13.- 16. septembra 2019. Národná púť vyvrcholí sv. omšou v nedeľu, 15. septembra o 10.30 hod., počas ktorej prednesie homíliu Mons. Vladimír Fekete SDB, apoštolský prefekt v Azerbajdžane. Na druhý deň, 16. septembra 2019, bude v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne sláviť sv. omšu o 10.30 hod. bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko v rámci púte seniorov
– Národný pochod za život potrebuje ešte 400 dobrovoľníkov, ktorí by vedeli pomôcť v rôznych tímoch od piatka 20. septembra do nedele 22. septembra. Dobrovoľníci sa môžu zaregistrovať na stránke www.pochodzazivot.sk – odkaz na registráciu dobrovoľníkov sa nachádza na stránke vpravo hore
– Príprava na sviatosť birmovania bude bývať v stredu o 19, 00 v postoračnom centre.
-Bratia dominikáni – Farnosť Bratislava-Kalvária, KZ Sprevádzajúci – pútnické bratstvo a OZ Bratislavská kalvária s podporou Bratislavskej arcidiecézy, pozývajú v sobotu 14. 9. 2019 na slávnostnú procesiu pri príležitosti sviatku Povýšenia sv. Kríža a 325. výročia založenia Kalvárie v Bratislave. Slávnosť začne pri Dóme sv. Martina o 14.45 a odtiaľ bude pokračovať sprievodom mestom až na ulicu Za Sokolovňou, kde o 16.00 hod. začne pobožnosť krížovej cesty. O 17.00 hod. na vrchole Kalvárskeho vrchu Mons. Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup, požehná kríž s obnoveným korpusom Krista a následne o 18.00 hod. bude celebrovať sv. omšu v Kostole Panny Márie Snežnej na Kalvárii.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*