Liturgický kalendár:
Vo pondelok je spomienka na Preblahoslavenú PM, matku Cirkvi.
V utorok je spomienka nasv. Barnabáša, apoštola
Vo štvrtok je sviatok Nášho Pána JK, najvyššieho a večného kňaza
Budúca nedeľa je Nedeľou Najsvätejšej Trojice – tradičná púť  
Úmysly sv. omší:

Zoslanie Ducha Svätého 09. 06. 2019 8:00 Za +Jána Rábika
9:30 Za dary DS a potrebné milosti pre rodinu
  11:00
18:30
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +Antona a Magdalénu
 
Pondelok
 
10. 06. 2018
 
08:00
 
Za manželov Milana a Martinu a rodinu
18:00 Za BP a milosti pre Michala
Utorok 11. 06. 2018 08:00 Za BP pre birmovnú dcéru Kristínu
18:00 Ku cti DS
Streda 05. 06. 2019 8:00 Za BP pre rod. Krišovú
18:00 Za BP pre dr. Andreja a jeho rodinu
Štvrtok 12. 06.  2019 08:00 Za Antona, Jozefa a Štefániu Horvátových
18:00 Za dar živej viery a modlitby pre deti
Piatok 13. 06. 2019 08:00 Za +mamu Žofiu
18:00 Za +Štefana
Sobota 14. 06. 2019 08:00
18:00
Za vnútorné uzdravenie a živú vieru pre Lenku
Za +Mariana Kubeca
Nedeľa Najsv. Trojice 15. 06. 2019 8:00 Za BP a milosti pre rodinu
9:30 Za BP a vnútorné uzdravenie a dar viery pre Danielu
  11:00
18:30
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za BP a dary DS pre rodinu Jozefa Osuského

 
–  Popoludní o 14,30 budú litánie, korunka k BM a požehnanie so sviatosťou oltárnou
–  Vo štvrtok po Sv.omši sa koná Adorácia a modlitby za kňazov. Ak máš v srdci túžbu obetovať sa a modliť za kňazov, príď,
Pán Ježiš Ťa čaká. Vo štvrtok býva tiež od 21,00 – 22,00 hod. adorácia Najsvätejšej Sviatosti – Getsemanská hodinka.
– Adorácie bývajú každý deň okrem štvrtka polhodinu pred svätou omšou
– V sakristii sú znova dostupné pekné ikony mariatálskej Madony, zo vzácneho materiálu, kúpou ikony podporíte pútnické miesto.
-Bohoslovci a predstavení Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave pozývajú miništrantov na letný miništrantský tábor MinFa, ktorý sa uskutoční v Modre a v Rači v dvoch turnusoch – prvý turnus sa bude konať v termíne od 2. do 8. júla a druhý turnus od 9. do 15. júla.
– V nedeľu 16. júna 2019 o 15.00 hod. bude bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský sláviť v Katedrále sv. Martina svätú omšu, počas ktorej vysvätí nových kňazov a diakonov Bratislavskej arcidiecézy. Všetci sú srdečne pozvaní
-Bratia františkáni v Bratislave Vás 10.-13. júna 2019 pozývajú na duchovno-kultúrne podujatie s názvom Dni Sv. Antona Paduánskeho. Týmto časom spoločnej modlitby, prednášok, hudobných vystúpení, diskusie i ľudských stretnutí v kaviarni pod lipou si pripomenieme tohto mimoriadneho svätca a tento rok sa zvlášť inšpirujeme jeho kňazstvom, v duchu Roku modlitieb za kňazské povolania v našej arcidiecéze.
– V nedeľu 16. Júna na slávnosť najsv. Trojice bude tradičná púť. Sv. omšu o 11.00 hod bude pri Lurdskej Jaskyni celebrovať o. biskup František Rábek, ordinár OZ a OS SR. Všetci sme na túto slávnosť pozvaní.

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*