Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka na sv. Katarínu Sienskú, pannu a učiteľku Cirkvi
V utorok je spomienka na sv. Pia V., pápeža
V stredu je spomienka na sv. Jozefa Robotníka
Vo štvrtok je spomienka na sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi
V piatok je sviatok sv. Filipa a Jakuba,apoštolov

Úmysly sv. omší:
 

Nedeľa B. Milosrdenstva 28. 04. 2019 8:00 Za BP pre rodinu Milana a Tatiany
9:30 Za Božie Milosrdenstvo pre živých aj +členov rodiny
11:00
18:30
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za BP pre novomanželov
 
Pondelok
 
29. 04. 2018
 
08:00
Za +Pavla
18:00 Za dary DS pre Andreu
Utorok 30. 04. 2018 08:00 Za BP pre Irenu
18:00 Za dar viery a obrátenia pre Jakuba, Maťka a Jarka
Streda 01. 05. 2019 8:00 Za vieru, nádej a lásku a dary DS pre rodinu
18:00 Za +rodičov a sestru
Štvrtok 02. 05.  2019 08:00 Za +Jozefa a rodičov z oboch strán
18:00 Za zdravie a BP, obrátenie a dary Ds pre Paľa s rodinou
Piatok 03. 05. 2019 08:00 Za zdravie a BP  pre petra a za +Jána
18:00 Za + z rodiny Becániových
Sobota 04. 05. 2019 08:00
 
18:00
Za dar lásky a BP v manželstve, poďakovanie za dar manželstva Lenky a Milana
Za BP pre rodinu Holáskovú
3. Veľkonočná nedeľa 05. 05. 2019 8:00 Za BP pre celú rodinu
9:30 Za BP pre rodinu Jánošovú
11:00
18:30
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +Máriu a Jozefa Koreňových

–  Popoludní o 14,30 budú litánie, korunka k BM a požehnanie so sviatosťou oltárnou
–  Vo štvrtok po Sv.omši sa koná Adorácia a modlitby za kňazov. Ak máš v srdci túžbu obetovať sa a modliť za kňazov, príď,Pán Ježiš Ťa čaká.
– Vo štvrtok  od býva tiež o 21, 00 – 22,00 hod. adorácia Najsvätejšej Sviatosti – Getsemanská hodinka.
Adorácie bývajú každý deň okrem štvrtka polhodinu pred svätou omšou
– V sakristii sú znova dostupné pekné ikony mariatálskej Madony, zo vzácneho materiálu, kúpou ikony podporíte pútnické miesto.
– Tento týždeň je prvý piatok, spovedáme pred svätými omšami
– V sobotu je prvá sobota, pravidelná mesačná púť, začiatok programu je o 14, 00 hod
– V mesiaci máji sa pred začiatkom každej večernej svätej omše modlíme loretánske litánie
-V stredu 1. mája 2019 o 20.00 hod. sa bude v Katedrále sv. Martina konať ďalšie modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov „Buď vôľa tvoja“ (Mt 6, 9-13).

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*