Liturgický kalendár:
Vo pondelok je spomienka na sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov
V stredu je spomienka na sv. Bonofácabiskupa a mučeníka
Vo štvrtok je spomienka na sv. Norberta, arcibiskupa
Budúca nedeľa je Nedeľou Zoslania Ducha Svätého
Úmysly sv. omší

7. Veľkonočná nedeľa 02. 06. 2019 8:00 Za +Jozefa a Máriu Mondekových, Anastáziu a Vojtecha Smolkových
9:30 Za +Ondreja, Jaromíra, Annu Matejkových
11:00
18:30
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +Jozefa
 
Pondelok
 
03. 06. 2018
 
08:00
Za BP pre Lýdiu s rodinou
18:00 Za +Vladimíra
Utorok 04. 06. 2018 08:00 Za zdravie a Božiu ochranu Petry a Doroty
18:00 1.     Ku cti DS
2.     Za +manželku Oľgu a jej rodičov
Streda 05. 06. 2019 8:00 Za +Annu a Františka Valčekových, príbuzných a predkov
18:00 Za zdravie a BP pre Petry a Andrei
Štvrtok 06. 06.  2019 08:00 Za +Eugéniu Dobošovú
18:00 Za +manžela a syna
Piatok 07. 06. 2019 08:00 Za +Gizelu, Mojmíra, Svätopluka, Pribinu, Mojmíra, príbuzných a predkov
18:00 Za +starých rodičov Amáliu a Jozefa
Sobota 08. 06. 2019 08:00
 
18:00
Za zdravie a dary DS pre Barboru, Dušana a celú rodinu
Za +rodičov Blanku a Jána a st. rod. z oboch strán
Zoslanie Ducha Svätého 09. 06. 2019 8:00 Za +Jána Rábika
9:30 Za dary DS a potrebné milosti pre rodinu
11:00
18:30
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +Antona a Magdalénu

–  Popoludní o 14,30 budú litánie, korunka k BM a požehnanie so sviatosťou oltárnou
–  Vo štvrtok po Sv.omši sa koná Adorácia a modlitby za kňazov. Ak máš v srdci túžbu obetovať sa a modliť za kňazov, príď,Pán Ježiš Ťa čaká. Vo štvrtok býva tiež od 21,00 – 22,00 hod. adorácia Najsvätejšej Sviatosti – Getsemanská hodinka.
– Adorácie bývajú každý deň okrem štvrtka polhodinu pred svätou omšou
– V sakristii sú znova dostupné pekné ikony mariatálskej Madony, zo vzácneho materiálu, kúpou ikony podporíte pútnické miesto.
-Stretnutia v rámci príprav na sviatosť birmovania sa konajú v utorok o 19, 00 hod.
– Vo štvrtok 6. Júna slávime svätú omšu za blahorečenie otca Zakladateľa Konkregácie bratov Tešiteľov P. Jozefa Litomiského
-Pozývame vás do nášho kostola (Tešiteľov) v Zlatých Moravciach 13. Júna na sv. omšu o 18, 00 hod. vystúpi a svoje svedectvo povie sýrska mystička a priateľka našej Kongregácie pani Myrna Nazour.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*