Liturgický kalendár:
Vo pondelok je spomienka na sv. Augustína z Cantenbury, biskupa
Vo śtvrtok je prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána
V sobotu je spomienka na sv. Justína apologétu, mučeníka
Budúca nedeľa je 7.veľkonočná
Úmysly sv. omší:
 

6. Veľkonočná nedeľa 26. 05. 2019 8:00 Za +Emila Tarabu
9:30 Za +Ladislava a rodičov z oboch strán
  11:00
18:30
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +Tomáša a Evu Valovičových a za BP pre živých členov rodiny
 
Pondelok
 
27. 05. 2018
 
08:00
 
Za +Františka Lachkoviča a rodičov z oboch strán
18:00 Za BP pre rodičov
Utorok 28. 05. 2018 08:00 Za dary DS pri bakalárskej práci
18:00 Ku cti DS
Streda 29. 05. 2019 8:00 Za BP a zdravie pre Miroslavu
18:00 Za +rodičov Emíliu a Antona
Štvrtok 30. 05.  2019 08:00 Za za BP pre Alžbetu
18:00 Za +z rodiny Slovákovej a Turčanovej
Piatok 31. 05. 2019 08:00 Ku cti Panny Márie – matky všetkých národov
18:00 Za dar živej viery pre V
Sobota 01. 06. 2019 08:00
18:00
Za +Štefana a Karolínu
Poďakovanie za dar života
7. Veľkonočná nedeľa 02. 06. 2019 8:00 Za +Jozefa a Máriu Mondekových, Anastáziu a Vojtecha Smolkových
9:30 Za +Ondreja, Jaromíra, Annu Matejkových
  11:00
18:30
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +Jozefa

 
–  Popoludní o 14,30 budú litánie, korunka k BM a požehnanie so sviatosťou oltárnou
–  Vo štvrtok po Sv.omši sa koná Adorácia a modlitby za kňazov. Ak máš v srdci túžbu obetovať sa a modliť za kňazov, príď, Pán Ježiš Ťa čaká. Vo štvrtok býva tiež od 21,00 – 22,00 hod. adorácia Najsvätejšej Sviatosti – Getsemanská hodinka.
– Adorácie bývajú každý deň okrem štvrtka polhodinu pred svätou omšou
– V sakristii sú znova dostupné pekné ikony mariatálskej Madony, zo vzácneho materiálu, kúpou ikony podporíte pútnické miesto.
– Subkomisia pre bioetiku Konferencie biskupov Slovenska pozýva zdravotníkov na Bioetickú konferenciu, ktorá sa bude konať 7. júna 2019 v Banskej Bystrici. Podrobnejšie informácie a možnosť registrácie na konferenciu nájdete na stránke https://bioetika.kbs.sk/
– Subkomisia pre bioetiku KBS pozýva tiež na Celoslovenskú púť zdravotníkov, ktorá sa uskutoční na Starých Horách v sobotu 8. júna 2019.
-Stretnutia v rámci príprav na sviatosť birmovania sa budú konať v utorok o 19, 00 hod.
-Bohoslovci a predstavení Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave pozývajú miništrantov na letný miništrantský tábor MinFa, ktorý sa uskutoční v Modre a v Rači v dvoch turnusoch – prvý turnus sa bude konať v termíne od 2. do 8. júla a druhý turnus od 9. do 15. júla.
– Slávnosť Nanebovstúpenia Pána je prikázaný, sv. Omše sú ako v bežný deň O 8,00 a 18,00 hod. Sv. omša v stredu 29. 05. 2019 o 18,00 hod. je už zo slávnosti Nanebovstúpenia.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*